Een vluchtroute die naar het dak leidt en daar ophoudt. Asbest. Een levensgevaarlijke laad- en lossituatie. Geluidsoverlast. Lekkages. Vijf punten waar schouwburg Ogterop mee te kampen heeft. En dat is nog maar een heel summiere opsomming.

Schouwburg Ogterop is niet toekomstbestendig en is toe aan een grote renovatie. Het gebouw is op, wordt geconcludeerd door de interim-directie. Die baseert zich op onderzoek dat is gedaan door architectenbureau TenBrasWestinga. Dat heeft de knelpunten van de schouwburg onderzocht en mogelijke oplossingen in kaart gebracht.

Als de gemeente geen geld vrijspeelt voor renovatie, betekent dit het einde van de schouwburg in Meppel. En dat scenario ziet het gemeentebestuur niet zitten. Dat wil zich ‘tot het uiterste’ inspannen om Ogterop voor Meppel te behouden. Maar daarvoor moet vermoedelijk een flinke rekening worden betaald. De schatting: tussen de 15 en 20 miljoen euro.

Er is nogal wat mis met de schouwburg, zowel met het interieur als met de buitenkant. Er is onafhankelijk onderzoek gedaan naar alle knelpunten in en aan het theater. Ook is er getoetst op Arbo-wetgeving. De resultaten zijn schokkend. Een simpele opsomming van de knelpunten omvat al snel twee A4’tjes.

Het meest schokkend zijn waarschijnlijk de vluchtroutes. Deze worden onveilig genoemd. En dat lijkt een understatement . Een van de vluchtroutes, aan de westzijde van het gebouw, komt uit op het dak. En daar houdt deze ook op. De route vanaf het dak naar de begane grond is namelijk niet duidelijk. In de grote zaal is de vluchtroute ook niet goed, omdat er tredeverlichting ontbreekt. De vele opstapjes en hoogteverschillen maken de vluchtroute volgens het onderzoek ook hier ‘onduidelijk’.

Asbest

Er is vermoedelijk sprake van asbest op zolder. Tien jaar geleden is er al wel asbest weggehaald, tijdens de isolatie van het dak. Maar destijds bleef er wel een heleboel stof liggen. De kans is reëel dat het om asbeststof gaat.

De gemeente heeft al een keer iemand langs gestuurd met een stofzuiger om het op te ruimen. Maar dit is niet grondig gebeurd en de directie is bang dat er nu dus alsnog asbest ligt. ‘Onze technici laten we er niet schoonmaken’, schrijven interim-directeuren Loek Buys en Dorien van de Laak in hun bevindingen. ‘Nu is het erg stoffig. In combinatie met de gebrekkige elektrische installatie zou dat kunnen leiden tot een stofbrand’.Wat het nog eens gevaarlijk maakt, is dat er op zolder allemaal dozen met elektra los liggen.

Levensgevaarlijke laad- en lossituaties

Als dat al niet gevaarlijk genoeg klinkt, wordt er door de interim-directie van Ogterop even verderop daadwerkelijk gesproken over een levensgevaarlijke situatie. Dit gaat dan vooral om de laad- en losconstructie voor de Engelenbak, de kleine zaal van Ogterop. Het laden en lossen hiervoor gebeurt op de hoek van de Prinses Marijkestraat met het Zuideinde, waarvoor in de gevel een laad-losvoorziening is gemaakt. Vanuit hier worden de goederen naar boven gehesen, deze komen dan binnen via openslaande deuren. Er wordt geconstateerd dat er ‘onvoldoende valbeveiliging aanwezig’ is. Ook is hierbij ‘ontoereikende bescherming aanwezig’. De hele situatie wordt onveilig en niet Arbo-proof genoemd.

Ook het laden en lossen buiten is niet ideaal. Zo is er geen systeem aanwezig om het afstandsverschil tussen het laadperron en de vrachtwagen veilig te overbruggen. Daar wordt nu een zogenoemde ‘ramp’ voor gebruikt. Dat is een noodoplossing die tot flinke geluidsoverlast leidt.

En daar houdt het niet op. De ruimte achter de vrachtwagen om te laden en lossen is slechts 6 meter diep en de deur naar het decors van het toneel is slechts 1,8 meter breed. De conclusie: De manoeuvreerruimte voor decors is te klein.

Geluidsoverlast

Het laden en lossen is niet het enige probleem qua geluid. Uit een ander onderzoek is gebleken dat er vanuit de grote zaal sprake is van geluidsoverlast bij livemuziek. Voor de nog te bouwen appartementen in de voormalige HBS aan het Zuideinde is sprake van een overschrijding van de geluidsnorm van ten hoogste 25 decibel.

Maar ook binnen is er geluidsoverlast; zo kan er niet gelijktijdig een voorstelling gehouden worden in zowel de grote zaal als de Engelenbak. Er zijn overigens meer redenen waarom het niet wenselijk is om de zalen tegelijk te gebruiken. De looproutes naar de Engelenbak en het balkon voor de grote zaal lopen door elkaar. Als publiek via de bovenfoyer naar de Engelenbak gaat, levert dit geluidoverlast op in de grote zaal.

Artiesten

Voor artiesten is Ogterop ook niet ideaal. Onder andere Bert Visscher en het Scapinoballet geven aan dat ze het toneel in de grote zaal te klein vinden - niet breed genoeg en niet diep genoeg. Enkele artiesten wensen hierom al niet meer in Meppel op te treden.

De buitenkant van het toneel - letterlijk - is ook in slechte staat. Bakstenen van de gevel van de toneeltoren laten los en er zitten scheuren in de gevel. Dat zorgt weer voor lekkage; het lekt zelfs af en toe op het toneel.

Achter de schermen is het beeld evenmin positief. De gangen tussen de kleedkamers zijn slechts een meter breed, waar twee meter normaal is vanwege kostuums. Voor mindervaliden is het dan ook niet toegankelijk. En de kleedkamers zelf zijn ook niet erg groot. Er passen daar zelfs geen kleedrekken in. Ze zijn ook ‘verouderd en oncomfortabel’ en er heerst een slechte akoestiek.

Krappe zitplaatsen

Het publiek in de grote zaal heeft ook recht van klagen. Het zicht op het toneel wordt slecht genoemd, wat wordt veroorzaakt door een te beperkt hoogteverschil tussen de eerste en de laatste rij. De zitplaatsen voldoen ook niet aan de veiligheidseisen. De ruimte tussen de stoelen is nu te krap, in sommige gevallen slechts 23 centimeter. Dit moet minimaal 45 centimeter zijn.

loading

Voor de zitplaatsen op balkon geldt precies hetzelfde. Maar er speelt nog iets: de balkonrand voldoet niet aan de veiligheidseisen. Deze is te laag en te smal. Uit het onderzoek komt naar voren dat dit ‘dikwijls een gevaarlijke situatie vormt’.

Mindervaliden kunnen niet eens op de bovenfoyer komen. Er is een lift die naar boven gaat, maar die komt op het niveau van de Engelenbak uit. En om van de Engelenbak naar de bovenfoyer te komen, moeten er eerst nog een paar treden genomen worden.

Niet toekomstbestendig

De interim-directie van Ogterop concludeert dan ook dat het gebouw niet toekomstbestendig is. En dan is dit nog maar een kleine greep uit alle mankementen.

‘Hoewel vriend en vijand verrast zijn door de prachtige en intieme bonbonnièrezaal van Ogterop, blijkt dat de schouwburgaccommodatie gebukt gaat onder ernstige knelpunten op het gebied van veiligheidseisen, arbo-wetgeving, duurzaamheid en exploitatiemogelijkheden’, concludeert Loek Buys in het rapport. ‘Er wordt al bijna vijftien jaar geen planmatig groot onderhoud uitgevoerd. De schil rond de grote zaal is ook al weer vijftig jaar oud. Het gebouw is eigenlijk op.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel