Eigenaren van bedrijfs- en winkelpanden kunnen vanaf maandag stemmen over de invoering van een BIZ.

Meppel moet het 'Amsterdam van het Noorden' worden: 'Dit kan goed zijn voor het imago van de stad'

Eigenaren van bedrijfs- en winkelpanden kunnen vanaf maandag stemmen over de invoering van een BIZ. Foto: Wim Goedhart

Een aantrekkelijkere binnenstad zodat mensen langer in het centrum blijven, meer geld gaan besteden en weer terugkeren. De Vereniging Eigenaren Centrum Meppel (VECM) heeft er meer dan genoeg plannen voor om dat te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld een marketingcampagne als ‘Amsterdam van het Noorden.’

Alleen het geld ontbreekt nog, vertelt Gerard ter Braake, voorzitter van de belangenvereniging van commercieel vastgoed in de binnenstad van Meppel. Vanaf maandag kunnen alle pandeigenaren van bedrijfs- en winkelpanden in het centrum van Meppel stemmen over de oprichting van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Dat houdt in dat alle pandeigenaren (behalve van woningen) voor vijf jaar gaan meebetalen aan de plannen van de VECM.

Het gaat volgens Ter Braake om zo’n 260 pandeigenaren in het centrum. Daarvan zijn er 85 lid van de VECM. „De meerderheid daarvan betreft lokale mensen. Maar Kroonenberg Groep (eigenaar van de Keyserstroom, red.) is ook lid en we hebben een paar leden uit Amsterdam en Alkmaar.”

Verdubbeling van bezoekers in 10 jaar?

Bij een eerdere peiling onder de leden bleek dat ongeveer 95 procent voor de invoering van de BIZ is. Ter Braake weet ook dat niet iedereen voor zal stemmen. „Ik word wel eens gebeld door tegenstanders, daarmee ga ik graag het gesprek aan.” Hij is er stellig van overtuigd dat de BIZ iedereen ten goede komt, ook degenen die nu (nog) tegen zijn. Want een aantrekkelijkere binnenstad, leidt tot minder leegstand, meer winkelend publiek en dus meer uitgaven en dat leidt weer tot een aantrekkelijkere binnenstad, beredeneert hij.

„Het zou toch fantastisch zijn als we over 10 jaar twee keer zo veel bezoekers naar Meppel weten te trekken?” Immers, als het goed of beter gaat met de winkelier, geldt dat ook voor de onroerend goedeigenaar.

Toekomst van binnenstad

De VECM denkt in Bureau Binnenstad , waar ook de gemeente en de Meppeler Handelsvereniging in zitten, mee over de toekomst van de binnenstad. Uitgangspunt is het versterken van de binnenstad. In allerlei opzichten. Er wordt nagedacht over sfeer in de openbare orde; innovatie en ondernemerschap; evenementen en een toekomstgerichte invulling. Ter Braake noemt enkele voorbeelden: „Kunst op blinde muren, de kerstverlichting en de digitalisering van Meppel.” Dat laatste gebeurt grotendeels via Ontdek Meppel, zodat Meppel online beter te vinden is. Dat heeft met de coronacrisis een enorme boost gekregen.

Maar op dit moment kan de VECM nog niet echt meebetalen aan de plannen. Ja, het krijgt inkomen van de leden, maar dat is bij lange na niet genoeg. Er wordt gemikt op ongeveer 115.000 euro, waarmee het totaal voor Bureau Binnenstad op meer dan 4 ton komt. „Daar kan je heel veel voor doen.” Er gebeurt al veel in de binnenstad, maar als de pandeigenaren toestemming geven voor een BIZ, kan er nog veel meer.

Bureau Binnenstad bespreekt de ideeën die binnenkomen, daarna wordt besproken wie het gaat betalen. Het is dus niet zo dat de gemeente, de Meppeler Handelsvereniging en de VECM allemaal een derde betalen. Ter Braake noemt veiligheid als voorbeeld. „Dat vinden we allemaal belangrijk, maar dat is toch meer een onderwerp voor de gemeente: de openbare orde. Dan betaalt de gemeente in dat geval dus het meest of zelfs alles.”

Compacte binnenstad met minder leegstand

Waar de VECM zich onder meer hard voor maakt is een compactere binnenstad met minder leegstand. In de begroting van de VECM wordt hier het meeste geld voor vrijgemaakt: 36.000 euro. „Liever een kleinere compacte binnenstad zonder leegstand, dan een verstrooide binnenstad met her en der winkels in de straten.” Om leegstand in het centrum tegen te gaan, is VECM aan het kijken welke winkel waar het beste past. Daarna begint het lobbywerk om zo’n winkel - of het nu een landelijke keten is, of een plaatselijke ondernemer die elders in Meppel of de regio zit - daar te krijgen.

Aan de verkleuring van de binnenstad, zoals dat proces wordt genoemd, wordt al hard gewerkt. Zo is de voormalige Aldi aan de Kleine Oever omgebouwd tot zorgwoningen - „Prachtig”. Een letterlijke verkleuring van de binnenstad ziet de VECM ook zitten. „Het hoeft niet allemaal beton te zijn. Parken en struiken verzachten de binnenstad en het doet vriendelijker aan.” Die verkleuring is al ingezet in de Noteboomstraat, de Woldstraat en op De Wheem.

Amsterdam van het Noorden

Uit de binnenzak van zijn colbert haalt Gerard zijn telefoon tevoorschijn en hij begint te vertellen over een ander idee. Het monitoren van de ‘verkeersstromen’ in de binnenstad. Bijna iedereen heeft tegenwoordig wel een telefoon, aldus Ter Braake. Dus waarom niet monitoren waar veel mensen lopen. Dat is weer handig voor winkeliers om een goede locatie te vinden.

„Dit is zó leuk om met al die ideeën bezig te zijn.” Hij glundert helemaal. Maar het kost wel veel tijd, erkent hij. Behalve invulling voor het centrum wordt er bijvoorbeeld ook nagedacht over het imago van Meppel. Met Meppel Diep Geluk is er al een marketingcampagne opgezet, maar het kan volgens Ter Braake naar een nog hoger plan getild worden.

Hij denkt aan ‘Amsterdam van het Noorden’. Nu wordt Meppel al wel eens gekscherend met Amsterdam vergeleken. „Het klinkt best lekker, Amsterdam van het Noorden. Dit kan goed zijn voor het imago van de stad.” Het blijft dan niet bij een imago. Zo kunnen bijvoorbeeld evenementen die bijdragen aan een verbetering van dat imago, meer steun krijgen. Bekende voorbeelden zijn uiteraard Mokum en het Grachtenfestival.

Pandeigenaren hebben tot 11 februari om hun stem uit te brengen. De BIZ komt er als minimaal twee derde voor heeft gestemd, als de voorstemmers een hogere WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers én als eigenaren van minimaal de helft van de WOZ-panden heeft gestemd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu