Waterschap begint eerder met maaien om verdroging tegen te gaan

Het waterschap maait normaal gesproken pas in juni. Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat enkele waterbodems van sloten, weteringen en kanalen eerder dan normaal maaien. Het wil hiermee verdroging tegen gaan.

Door de hogere temperaturen, het uitblijven van regen en de start van het groeiseizoen ontstaat er op enkele plaatsen behoefte aan meer wateraanvoer. „Een goede doorstroming van water is belangrijk om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan”, aldus het waterschap.

Normaal gesproken begint WDODelta pas in juni met maaien. Alleen watergangen waar nu niet genoeg water aangevoerd kan worden, worden gemaaid. „Omdat er op enkele plaatsen al veel begroeiing in de watergangen staat, wordt hier het bereiken van de gewenste waterpeilen steeds lastiger.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel