Op de plek van voormalig zwembad De Duker in Nijeveen worden volgend jaar elf koopwoningen gebouwd. Het zwembadgebouw gaat tegen de vlakte.

Met de komst van de woningbouw komt invulling aan een verpauperde plek aan de Ds. Van Halsemastraat, een doorn in het oog van veel Nijeveners. Het veertig jaar oude particuliere zwembad sloot in 2017 de deuren vanwege hoge exploitatiekosten. Ook veel veranderde regelgeving zorgde voor veel extra kosten. Sinds de sluiting van het bad gebeurde er weinig aan de plek. Ergernis bij dorpsgenoten over de leegstand groeide.

De afgelopen jaren hebben verschillende projectontwikkelaars zich op de locatie gestort. Alle pogingen zonder resultaat. Tot ontwikkelaar Zwanenburg Projecten uit Heerenveen in beeld kwam. „Via ons netwerk zijn we in Nijeveen terecht gekomen. In Meppel hebben we in 2017 woningen in Berggierslanden gerealiseerd, in Nijeveen waren we nog nooit geweest,” vertelt projectleider Bastiaan Dijk.

Bijzondere vorm

„De plek van De Duker kent een bijzondere kavelvorm en andere zaken waarmee je rekening moet houden, zoals bouwkundige wensen van de gemeente en behoud van de naastgelegen Grift. Het is een relatief kleine en complexe locatie met weinig speling. Waarom het ons wel is gelukt? Wellicht dat wij er toch net iets anders tegenaan kijken, dat hebben we in het verleden op andere locaties al vaker ontdekt.”

Volgens Dijk is het een relatief lang traject geweest om met de gemeente op één lijn te komen voor de ontwikkeling van Ds. Van Halsemastraat 14. „Maar,” zo zegt hij, „dat levert uiteindelijk meer op. Voor de Dorpsvereniging paste het in de Dorpsvisie. Met de bouwhoogten houden we rekening met de bestaande bebouwing, hogere bouw aan de kant van verzorgingshuis Het Kerspel en lagere bouw aan de andere kant. Zo ontstaat een zo vriendelijk mogelijk verloop. De Grift hebben we ontzien.”

Twee weken geleden hield Zwanenburg Projecten een inloopmoment voor omwonenden. Daar werden impressies van de nieuwbouw getoond. „Er was veel belangstelling en de reacties waren overwegend positief. We hebben al enkele telefoontjes gekregen van mensen die belangstelling hebben. Een groter compliment kun je niet krijgen.” Zwanenburg heeft vanwege de coronacrisis bewoners van Het Kerspel via Zorggroep Noorderboog schriftelijk op de hoogte gesteld.

Verkoop start volgend jaar

Het volledige plan ziet er als volgt uit: een rij van vier gezinswoningen, een rij van vijf woningen (twee levensloopbestendige hoekwoningen en drie middelste gezinswoningen) en twee levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoningen.

Een pad achter de woningen aan de Nijeveense Grift en aan de zijkant van de woningen parallel aan de Ds. Van Halsemastraat scheidt de huizen van dit historische watertje. Zo krijgt de Grift een zorgvuldige inpassing in het plan. Er worden achttien parkeerplekken gecreëerd.

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage. Dijk: „Deze periode sluit bijna. Eventuele zienswijzen gaan we verwerken en dan hopen we dat voor het eind van het jaar het ontwerpbestemmingsplan rond is. De verkoop start dan begin volgend jaar. De planning is in juni te starten met de bouw. Dat zou mooi zijn, want deze plek willen we zo snel mogelijk voor het dorp weer mooi achterlaten.”


Je kunt deze onderwerpen volgen
Meppel