Apple Museum Nederland in Westerbork sluit definitief zijn deuren. Collectie verhuist naar nieuw museum in Utrecht

Apple Museum, voorheen Orvelte, nu Westerbork. Foto Maartje ter Horst

Het Apple Museum Nederland (AMN) in Westerbork sluit definitief zijn deuren. De collectie wordt ondergebracht in een nieuw museum in Utrecht.

Het bestuur van Stichting Applemuseum Nederland laat in een persbericht weten dat het museum niet langer kostendekken geëxploiteerd kan worden en dat er onvoldoende mensen en middelen zijn voor een succesvolle doorstart na de lockdown.

‘De hoge huurlasten en het ontbreken van bezoekers door de coronamaatregelen zorgden voor een negatieve kosten-batenverhouding. Door gebrek aan vrijwilligers voor bestuur, voor techniek en voor rondleidingen werd het steeds moeilijker een adequaat openingsbeleid te voeren.’

Apple Museum in Utrecht

Het bestuur spreekt van een ‘zware beslissing’, maar voegt daar aan toe verheugd te zijn dat de totale collectie wordt ondergebracht bij een nieuw op te richten Apple Museum in Utrecht. Bovendien wordt de reeds ingezette samenwerking met het Oyfo Techniekmuseum in Hengelo voortgezet.

‘Beide partijen zijn bereid de voorwaarde te aanvaarden dat zij conform de oprichtingsafspraken van het AMN zorgdragen voor het verzamelen, bewaren, tentoonstellen en exploiteren van de collectie.’

Tot 2018 in Orvelte

Stichting Apple Museum Nederland (AMN) werd 2012 opgericht door een aantal verzamelaars en enthousiaste Applegebruikers. Het museum was tot 2018 in Orvelte gehuisvest. In dat jaar verhuisde het museum naar het Van Weezelplein in Westerbork.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Midden-Drenthe