Gert Jan Bent: 'Als de kiezer het vraagt, moet je die verantwoordelijkheid nemen’

Gert Jan Bent in zijn functie als wethouder. Gemeente Midden-Drenthe

Gert Jan Bent verwacht niet dat hij de gemeenteraad van Midden-Drenthe moet verlaten na de Tweede Kamerverkiezingen, maar is bereid het landelijk gebied te vertegenwoordigen in Den Haag als hij genoeg voorkeursstemmen krijgt. Bent staat sinds kort op de twintigste plek op de landelijke kandidatenlijst van de ChristenUnie.

‘Redelijkerwijs is dat niet een verkiesbare plek’’, zegt de voormalig wethouder uit Smilde. ‘ChristenUnie heeft nu vijf zetels in de Tweede Kamer en de ambitie voor de komende verkiezingen is zeven. Dat vind ik helemaal prima, omdat er uitstekende mensen op verkiesbare plaatsen staan voor de ChristenUnie. Het landelijk gebied en het Noorden worden nu vertegenwoordigd door Stieneke van de Graaf die op de zesde plek staat. Zijn woont in Groningen.’

Bent vindt dat het landelijk gebied en met name het Noorden en Oosten van het land de aandacht verdienen van Den Haag. ‘Diverse mensen hebben mij gevraagd me kandidaat te stellen, ook mensen van buiten de partij. Het is een compliment dat zij mij waarderen als persoon en als pleitbezorger van het landelijk gebied en daarom heb ik me aangemeld. Een kandidaatstellingscommissie bepaalt uiteindelijk, aan de hand van een gesprek, op welke plaats een kandidaat komt. Ik was niet verbaasd over de twintigste plaats omdat ik zelf had aangegeven dat ik het niet nodig vind om de plaats in te nemen van iemand die nu op een verkiesbare plaats staat. Nummer twintig van de vijftig is best hoog en als het op mijn pad komt, ga ik uiteraard plaatsnemen in de Tweede Kamer. Als de kiezer het vraagt, moet je die verantwoordelijkheid nemen.’

Als raadslid begeeft Gert Jan Bent zich graag dicht bij de mensen en hij is van plan dat te blijven doen. ‘Dat deed ik als wethouder ook. Ik voel me er goed bij om veel contact te hebben met de mensen in het gebied waar ik werkzaam ben. Als kandidaat op de landelijke lijst zal ik ook de ChristenUnie actief vertegenwoordigen in Drenthe. Campagne voeren doe je naar mijn mening niet alleen in verkiezingstijd, maar vier jaar lang. Zelf woon ik op het platteland, aan de rand van het Hijkerveld, en ik vertegenwoordig graag de mensen die ook in landelijk gebied wonen. De kwesties die daar spelen, zoals het voorzieningenniveau, beperken zich overigens niet alleen tot Drenthe, dus ik richt me niet alleen op mijn eigen provincie. Ook Stieneke van de Graaf doet dat niet. Zij is nu al een goede vertegenwoordiger van het platteland.’

Gert Jan Bent is directeur/bestuurder van Florion, een vereniging van 22 voormalig gereformeerde basisscholen in een ruim gebied rond Zwolle. ‘Onderwijs heeft mijn interesse, maar als wethouder had ik de portefeuille recreatie en toerisme. Ik ben breed georiënteerd en zet mijn ervaring graag in voor de ChristenUnie. We zijn relatief klein, maar toch krachtig en de lijnen met de landelijke ChristenUnie zijn kort. Of het nu mijn naamgenoot Gert Jan Segers is of Eppo Bruins, met één telefoontje is het contact gelegd. Het gaat bij ons ook niet om de persoon, maar om de partij. We werken daarom als groep aan het uitdragen van de visie.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Midden-Drenthe