Teun van Roy vanaf 1 april nieuwe directeur Volta Beilen

Dr. Nassau College in Beilen - Foto: Google Streetview

Teun van Roy is benoemd tot de nieuwe directeur van de fusieschool Volta Beilen. Vanaf 1 april 2021 vervangt hij Eline de Jong (Dr. Nassau College) en Rolf Albring (CS Vincent van Gogh) die samen leiding gaven aan de totstandkoming van de samenwerkingsschool in Beilen.

Van Roy is momenteel nog werkzaam als teamleider op het Dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand. De komende maanden gebruikt hij om alvast kennis te maken met zijn nieuwe werkkring. Rolf Albring blijft als directeur van locatie Salland verbonden aan CS Vincent van Gogh. Eline de Jong begint als directeur op het Esdal College.

Krimp

Samenwerkingsschool Volta Beilen is ontstaan uit een fusie van CS Vincent van Gogh en Dr. Nassau College. Door de bevolkingskrimp in de regio zijn er steeds minder leerlingen voor de middelbare school. Met de fusie willen de scholen een breed onderwijsaanbod behouden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Midden-Drenthe