Dorpsbelangen Nieuw-Roden is niet te spreken over het tempo waarin de woningbouw in en rond het dorp van de grond komt.

NIEUW-RODEN ,,Twee jaar geleden is al toegezegd dat er in de dorpskern snel gebouwd zou worden”, zegt Laurens Lukje, secretaris van Dorpsbelangen Nieuw-Roden. ,,Het ligt nog steeds braak. Het laatste wat we hebben gehoord, is dat er na de zomer begonnen wordt.”

Op deze plek moeten acht twee-onder-één-kapwoningen komen, twaalf levensloopbestendige woningen en twee vrijstaande huizen. ,,Vrijwel alle woningen zijn daar verkocht. Maar er gebeurt niks.”

‘Het lijkt nergens op zo!’

Volgens Lukje, namens Dorpsbelangen, ligt de traagheid aan de gemeente. Alle waardering voor Leonie van Roekel, de ambtenaar die de schakel vormt tussen Dorpsbelangen en de gemeente, maar ergens in het ambtelijk apparaat gaat het vervolgens mis, analyseert Lukje. ,,De vertraging ligt bij de gemeente. Er wordt niet doorgepakt en alles wordt op corona geschoven. Het lijkt nergens op zo.”

En er is meer: ,,De plannen voor de Langewijk en Bisschopswijk. Pak daar nou door! Een bestemmingsplan wijzigen is niet zo moeilijk. Tuurlijk, daar gaan wat maanden overheen, maar dan moet de schop ook in de grond kunnen.”

‘Ga met omwonenden in gesprek’

Hetzelfde geldt, wat Lukje betreft, voor de plannen bij Terheijl. Daar is de nodige weerstand van omwonenden. ,,Laat de gemeente in gesprek gaan met de omwonenden. Er ligt een goed plan, dat echt een toevoeging is voor Nieuw-Roden, maar zorg ervoor dat je eruit komt met omwonenden, zodat allerlei lange procedures vermeden kunnen worden.”

Lang verhaal kort: Dorpsbelangen wil heel graag dat er snel woningen bij komen in Nieuw-Roden. ,,Anders gaan mensen op andere plekken kijken en dan komen ze niet terug.”

Het liefst ziet Dorpsbelangen (ook) betaalbare huurwoningen voor starters. ,,Sociale huur is er bijna niet en vrije sector is erg duur voor starters.”

Laura van Zon laat namens de gemeente Noordenveld weten dat de braakliggende kavel in het centrum van Nieuw Roden eigendom is van een particuliere partij. ,,Dit betekent dat de ontwikkelaar van deze gronden hoofdzakelijk het tempo bepaald van het planproces. De gemeente heeft de urgentie van de ontwikkeling van deze kavel onderschreven door te besluiten om eigen gronden, behorende bij voormalige gymzaal, op te laten nemen in de totaalontwikkeling. Inmiddels zijn we zover dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd waardoor de realisatie van een woningbouw op de braakliggende kavel een stap dichterbij is gekomen.”

De ontwikkeling van Langewijk en Bisschopsweg is aanzienlijk minder ver, legt Van Zon uit. Het is zelfs maar de vraag of daar woningbouw komt. ,,De raad moet nog een besluit nemen of ze woningbouw op die plek wenselijk vindt. Naar verwachting wordt hier begin juli een besluit over genomen.”

Ook bij Terheijl is de zaak nog niet beklonken. ,,Wij trekken bij het realiseren van woningbouw in Terheijl samen op met een particulier initiatief om hier woningbouw en een waterberging te realiseren.”


Je kunt deze onderwerpen volgen
Noordenveld