Na onderzoek naar de verkeersstromen in Roden-zuid blijkt het college van gemeente Noordenveld positief te staan tegenover een bussluis ten zuiden van de Brink in Roden. Zakenkring Roden is boos dat niet eerder openheid van zaken is gegeven en zegt zich tot het uiterste tegen het plan te zullen verzetten.

Het raadsvoorstel met daarin de variantenanalyse waarin het college een voorkeur uitspreekt voor afsluiting van de Brink met een bussluis wordt op 17 mei door de gemeenteraad besproken.

Wrang

‘Tot ontsteltenis van de Zakenkring is dit niet eerder gedeeld waardoor wij nu met de rug tegen de muur staan. Het is extra wrang dat ondanks het maandelijkse overleg tussen wethouder Kosters en het bestuur van de Zakenkring er niet eerder openheid van zaken is gegeven. Dit ondanks meerdere verzoeken om juist over dit type strategische stukken met elkaar in gesprek te komen.’

Uit het onderzoek naar verkeersstromen in Roden-zuid blijkt volgens Zakenkring Roden dat 65 procent (5450 per dag) van de verkeersbewegingen ‘centrum gerelateerd’ zijn.

Doodsteek voor horecaondernemers

‘In het onderzoek worden deze centrumverkeersstromen later weggeschreven onder de noemer ‘overige’. Hierdoor zal dit verkeer zijn weg moeten zoeken door de wijken rondom het centrum, of het Brinkgebied. Dit zijn momenteel gemiddeld dus ruim 5000 verkeersbewegingen per dag. Naast het feit dat dit de doodsteek zal betekenen voor de toch al zwaar getroffen horecaondernemers aan de Brink – die hierover ook niet geïnformeerd zijn – zal dit ook voor veel minder toestroom naar het centrumwinkelgebied zorgen.’

‘Tot aan de Hoge Raad’

De ambitie om Roden als regionaal koopcentrum te plaatsen wordt hiermee ‘de nek omgedraaid’, vreest de Zakenkring. Terwijl ondernemers het door corona al zwaar genoeg hebben.

De Zakenkring zegt alles in het werk te stellen om deze ontwikkeling tegen te gaan om de belangen van de ondernemers te behartigen. ‘Desnoods tot aan de Hoge Raad.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noordenveld