Cees Hesse heeft het voorzitterschap van Dorpsbelang Vledder overgedragen. De inwoner van Vledder had nog wel even door willen gaan, maar na drie bestuurstermijnen van drie jaar zit het er voor hem gewoon op. Helemaal uit beeld verdwijnt de 73-jarige Cees Hesse niet. Hij blijft als lid van de commissie Zorg betrokken bij Dorpsbelang Vledder.

Ruim negen jaar lang stond Cees Hesse aan het roer bij Dorpsbelang Vledder. Hij had in het voorjaar van 2011 net officieel afscheid genomen van de Raad van Bestuur van Stichting Trajectum en als directeur van Hoeve Boschoord, toen een zijn voorganger Hans van de Rotte en Tinus de Ruiter namens Dorpsbelang Vledder bij hem op de stoep stonden. Of hij voorzitter van Dorpsbelang Vledder wilde worden?

„Ja, ze waren er snel bij”, zo vertelt Hesse met een lach om te vervolgen: „maar over de vraag waarmee ze kwamen moest ik natuurlijk wel even nadenken, want Dorpsbelang zat in die tijd in de klaagstand. ‘De gemeente doet dit niet, de gemeente doet dat niet.’ Dat was wat ik te horen kreeg en daar had ik geen zin in natuurlijk. Daarom heb ik ook niet direct ‘ja’ gezegd.”

Toegehapt

Na een tweede bezoek van de delegatie van Dorpsbelang, hapte Hesse toe. „Ik heb toen alleen wel gezegd dat ik het wel wilde doen, maar dan moesten we serieus met elkaar in gesprek over de vraag: ‘Wat willen wij als Dorpsbelang zelf?’ Geen afwachtende houding. Daar ben ik niet van. Dat frustreert alleen maar.”

Met de nieuwe voorzitter aan het roer maakte Dorpsbelang Vledder een frisse start. Om te achterhalen wat de inwoners van Vledder zelf graag wilden en om een Dorpsvisie 2012-2014 op te stellen, werden er buurtgesprekken gehouden. „Deze gesprekken zijn achteraf heel belangrijk geweest”, zo zegt Hesse nu. “We kregen per gesprek wel 30 mensen aan tafel. Uiteindelijk hebben we ruim driehonderd mensen gehoord en genoteerd wat zij wilden. Dat heeft geleid tot veel gespreksstof, acties en de eerste Dorpsvisie.”

Eigen initiatief

Terugkijkend op ruim negen jaar Dorpsbelang Vledder onder regie van Cees Hesse valt op dat in het dorp zelf veel opgepakt is. De woon- en zorgvisie voor alleen Vledder, de reconstructie de Vledderweg en de Dorpsstraat in centrum van het dorp, ondersteuning van asielzoekers bij De Adelhof en de oprichting van Naobuur.

De in 2015 opgerichte vrijwilligersorganisatie die een brug slaat tussen de inwoners van Vledder, Vledderveen, Frederiksoord, Wilhelminaoord, Nijensleek, Doldersum, Zorgvlied, Wateren en Oude Willem en alle zorginstanties. En dan als kers op de taart straks in februari de langverwachte opening van het woon-zorgcentrum in Vledder-Noord. „Allemaal zaken die we zelf aangepakt hebben”, zo zegt Hesse toch met enige trots.

Kritiek

De scheidend voorzitter heeft daarbij nog wel een kritisch woord richting de gemeente Westerveld. „Die is nog steeds niet in staat om burgerinitiatieven te faciliteren. En dat terwijl ze er wel om vragen. Maar goed, je moet wel juiste ‘mindset’ hebben om het daadwerkelijk te willen. De ambtenaren weten zich geen raad met dorpen die een eigen koers willen varen. Ze draaien het liever om.

„Wij willen het zus en zo en dan mag de bevolking nog een punt en een komma zetten.” Hesse roemt daarentegen de betrokkenheid van de inwoners van Vledder. „Die is in de loop der jaren gegroeid. Ik heb bijvoorbeeld zelfs meegemaakt dat we een vergadering van Dorpsbelang tweemaal moesten houden omdat de belangstelling zo overweldigend was dat de zaal in De Tippe tot de laatste plaats bezet was. Dus ’s middags een vergadering en ’s avonds dezelfde vergadering weer.”

Doorzettingsvermogen

Als Hesse één onderwerp dat hem de afgelopen negen jaar bijzonder heeft geraakt eruit mag lichten, hoeft de man die sinds 1992 in Vledder woont en zich bijzonder betrokken voelt bij de dorpsgemeenschap niet lang na te denken: het zorgcentrum in Vledder-Noord. Er waren vele beproevingen en hobbels op de weg, maar dankzij het doorzettingsvermogen van de inwoners is het nu toch gelukt om van droom tot daad te komen. Met de komst van woonzorgcentrum Vledder kunnen de oudere dorpsbewoners noodzakelijke ondersteuning en zorg krijgen. Met als belangrijkste voordeel dat zij het dorp niet hoeven te verlaten.

„Het hele proces, van het besluit om zelf te gaan kijken of we als dorp een eigen zorgcentrum van de grond zouden kunnen tillen, de financiering die wel helemaal zelf geregeld hebben tot het aanstellen van het zorgteam, de verkoop van de appartementen en de inrichting van de zorgappartementen. Geweldig om mee te maken. Mensen hoeven straks het dorp niet meer uit voor zorg. Waar eerder verhuisd moest worden naar zorgcentra in Meppel, Steenwijk, Diever of bijvoorbeeld Wilhelminaoord kan men nu tot het einde in Vledder blijven. Een grote wens van de inwoners gaat straks in vervulling.”

Goede club

Wil Kreike is ondertussen Cees Hesse opgevolgd als voorzitter van Dorpsbelang Vledder. Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering van Dorpsbelang werd de scheidend voorzitter vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging benoemd tot ‘lid van verdienste’. Terugkijkend op negen jaar Dorpsbelang, constateert Hesse zelf dat hij met ontzettend veel plezier veel tijd in Dorpsbelang heeft gestopt. „En plezier zit ‘m er ook in dat we een goede club mensen hadden. Belangrijk, want wil je als bestuurder een beetje lol hebben dan moet je een cluppie hebben die met elkaar hetzelfde werk en dezelfde dingen doet. En van zo’n groep ben ik voortrekker geweest.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerveld