Heemschut Drenthe is verontrust over de voorgenomen bouwplannen van de Sint Nicolaaskerk in Dwingeloo. De toekomst van het rijksmonument staat door de vergaande plannen van de kerkenraad op het spel.

Erfgoedvereniging Heemschut is de grootste en één van de oudste Nederlandse particuliere verenigingen voor bescherming van cultuurmonumenten. Sinds 1911 zetten actieve burgers zich in voor de waardering en het behoud van waardevolle monumenten en cultuurlandschappen in Nederland. Namens het bestuur van de Drentse afdeling van Heemschut heeft voorzitter Frans Schouten zijn grieven over de plannen met de kerk in Dwingeloo op papier gezet.

Hij deed dit eerder dit jaar ook al in een brief aan het college B en W van Westerveld. Daarin schreef Schouten dat de voorgenomen verbouw van de siepelkerk ‘een declassering is van een rijksmonument en een beschermd dorpsgezicht’. Ook benoemde de voorzitter de onomkeerbare aantasting van de toren door een doorbraak te maken in de middeleeuwse muur van de kerk naar een nieuw te bouwen toiletgebouw ‘een act van vandalisme’.

Ruimteprobleem

De Hervormde Gemeente Dwingeloo zit te springen om ruimte voor bijvoorbeeld vergaderingen en catechisatie, godsdienstonderwijs. Tot 2018 werden hiervoor de bij de kerk horende pastorie en het koetshuis ingezet. Om de kerk ‘toekomstbestendig’ te maken en om het ruimteprobleem op te lossen wacht de siepelkerk een ingrijpende ver- en nieuwbouw. Met dus twee uitbouwen aan de noordzijde van de kerk: een grotere voor activiteiten en een kleinere waar modern sanitair in komt, inclusief gehandicaptentoilet. Verder wordt in de kerk een podium gebouwd en verhuist de preekstoel.

loading

De bezwaren die Heemschut Drenthe heeft, richten zich vooral op de volgens hen ontsierende uitbouw die naast de toren en het middenschip van het kerkgebouw zijn gepland. ‘Kennisneming van deze voornemens doen eenieder met enig gevoel voor erfgoed gruwen. Als een abces is een aanbouw aan de noordkant van de kerk gepland met daarin een vergaderruimte’, zo schrijft Schouten namens Heemschut.

‘Zit Dwingeloo te wachten op een extra podium?’

Hij stelt ook vraagtekens bij het nut en de noodzaak van de aanleg van een podium in de middeleeuwse Sint Nicolaaskerk. ‘Zit Dwingeloo te wachten op een extra podium nu er in het dorp een vragenlijst rondgaat om te inventariseren wat voor activiteiten er in het nieuwe dorpshuis Over Entinge kunnen worden georganiseerd’, zo vraagt hij zich af.

Met de erfgoedvereniging heeft Schouten tegen de bouwplannen een zienswijze ingediend bij de gemeente Westerveld. ‘Om dit cultureel vandalisme een halt toe te roepen’, zo staat in de brief van Schouten te lezen.

‘Schandalig taalgebruik’

Gert Jan van Muijen, voorzitter van de kerkenraad, is niet blij met de reactie van Heemschut Drenthe. Toch heeft hij niet zo heel veel behoefte om op dit moment te reageren op de aantijgingen. „Zeker niet nu de plannen ter inzage liggen en we formeel in een periode zitten waarin nog bezwaren ingediend kunnen worden”, zo laat hij weten. Van Muijen omschrijft het door Heemschut gebruikte taalgebruik als ‘schandalig’ en de vereniging slaat volgens hem de plank finaal mis.

Een meer dan 330 keer bekeken filmpje over de ver- en nieuwbouw van de kerk, noemt Heemschut Drenthe onderdeel van een ‘charmeoffensief’ van de kerkenraad. „Onzin”, zo reageert Van Muijen. „In een tijd van corona waarin het contact met onze leden niet verloopt als voorheen, hebben wij gezocht naar een mogelijkheid om de mensen op de hoogte te houden. Dat doen wij door een filmpje.”

Historische vereniging

Van Muijen verwondert zich wel over de terminologie die Heemschut Drenthe gebruikt in de zaak rondom de siepelkerk. „Het is niet echt de terminologie die Heemschut pleegt te gebruiken. Er worden termen aangevoerd en dingen gebruikt die in een eerder stadium ook door de historische vereniging Dwingels Eigen aan ons zijn gemeld. Overigens heeft die vereniging geen enkel bezwaar meer. Ik heb dus het idee dat er een soort personele unie tussen zit. Dat iemand van Dwingels Eigen connecties heeft met Heemschut en dat die heeft gezegd dat die een conceptje zal schrijven, dat dan namens het Heemschut ingestuurd kan worden.”

Van Muijen wil niet verder op de zaak ingaan. „Wij hebben als kerkenraad alle noodzakelijke adviezen van alle mogelijke commissies zoals de gemeente die wil, gevraagd, gekregen en ingediend. We wachten nu de komende weken rustig af.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerveld