Kiezen voor resistente leliesoorten kan gebruik gif verminderen (ROL deelt kennis uit onderzoek met telers)

Er is al jaren discussie over lelieteelt. Frens Jansen

Als lelietelers kiezen voor resistente leliesoorten, dan zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig om deze soorten te telen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt (ROL) naar resistente leliesoorten. De gemeente Westerveld gaf in december 2019 opdracht voor dit onderzoek.

Dit onderzoek is, naast de bijdrage van de gemeente, medegefinancierd door de donateurs van stichting ROL en het landelijke leliefonds vanuit de sector (KAVB). Uit het onderzoek blijkt dat door het kiezen voor resistente leliesoorten er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn om deze soorten te telen.

Het doel van het onderzoek was om lelietelers een beter inzicht te geven in de keuze van de soort geteelde lelie, waarbij een goed verkoopbaar product kan worden geteeld met geen, of met zo weinig mogelijk gewasbeschermingsmiddelen. De teler wordt hierdoor gestimuleerd om meer robuuste soorten lelies te telen.

Een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek is dat het gebruik van vuurresistente planten een behoorlijke middelenbesparing oplevert. Vuur wil zeggen dat er uitstulpingen op de buitenste bloembladen komen. Door te kiezen voor planten die daar minder last van hebben, is ook minder gif nodig. Het onderzoek heeft een positieve bijdrage gehad in de kennis rondom resistente leliesoorten. Deze kennis wordt gedeeld met de telers zodat zij hier gebruik van kunnen maken.

Vervolgonderzoek

In 2021 vindt er vanuit Stichting ROL een vervolgonderzoek plaats. Dit onderzoek is er op gericht om de soorten en afzetmogelijkheden verder in kaart te brengen. Niet alleen de ziektegevoeligheid bepaald of een soort geteeld wordt, ook de prijs van het plantgoed, en de vraag vanuit de handel zijn bepalend.
Vanuit het vervolgonderzoek worden in 2021 de resultaten van de verkoop gemonitord.

De sector kan, als uit het vervolgonderzoek blijkt dat er ook afzet is voor dit product, daarmee tegemoet komen aan de maatschappelijke vraag om een randzone in te richten als buffer en daarin bollen te telen waarbij minder gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerveld