Nieuw winningsplan gasveld Vinkega blijft overeind

Raad van State. Foto: archief DvhN

De gemeentebesturen van Weststellingwerf en Westerveld en omwonende Pier Winsemius hebben met hun kritiek op een nieuw gaswinningsplan bij Vinkega bot gevangen. De Raad van State verwierp vandaag al hun bezwaren. Daardoor mag gasproducent Vermilion tot 2032 doorgaan met de winning van gas.

Overigens ligt die nu stil. Volgens Vermilion omdat er te weinig capaciteit is om het gas af te kunnen voeren. Maar volgens Winsemius omdat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de winning heeft stilgelegd vanwege mogelijke overtredingen.

Winsemius verklaarde eerder al dat bij Vinkega meer gas uit de bodem is gehaald dan waarvoor vergunning was verleend. Hij stelde toen dat Vermilion daarvoor niet is bestraft. Het instemmen met het nieuwe winningsplan door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is in de ogen van Winsemius een beloning voor illegaal gedrag. Het teveel winnen van gas wordt met een nieuw goedgekeurd winningsplan achteraf gelegaliseerd.

Aan de voorwaarden houden

Maar de Raad van State zegt dat die mogelijk illegale gaswinning in deze zaak niet aan de orde is. De Raad moet alleen oordelen over de rechtmatigheid van het nieuwe winningsplan. En dit plan voldoet aan de eisen, constateert de Raad. Vermilion moet zich wel aan de voorwaarden van dit winningsplan houden. Als de gasproducent toch meer gas uit de bodem wil halen of langer wil doorgaan met de gaswinning, dan is een nieuw winningsplan vereist, aldus de Raad.

Volgens Winsemius is de looptijd van het nieuwe winningsplan tot 2032 veel te lang. Al in 2022 zal volgens hem 95% van de toegestane hoeveelheid gas zijn gewonnen. De Raad oordeelt dat een langere looptijd geen reden kan zijn voor de minister om instemming met het winningsplan te weigeren.

Extra risico’s

Het verwijt dat het nieuwe plan extra risico’s geeft voor bodemdaling en bodemtrilling is volgens de Raad ook onterecht. De Raad vertrouwt op het oordeel van het Staatstoezicht op de Mijnen. Die constateert dat de kans op bodemdaling gering is en de kans op bodemtrillingen verwaarloosbaar.

Ontbreken schaderegeling

De gemeentebesturen van Westerveld en Weststellingwerf wezen de Raad op het ontbreken van een goede schaderegeling. Minister Wiebes had eerder in een brief aan de Tweede Kamer beloofd dat die regeling er zou komen. Maar die is niet opgenomen in het winningsplan voor Vinkega. Bovendien had minister Wiebes toegezegd dat de gaswinning in Nederland zou worden afgebouwd. Maar tegelijkertijd stemt hij in met steeds meer gaswinning in kleinere gasvelden.

De Raad oordeelt dat een schaderegeling los staat van de instemming door de minister met een winningsplan. Bij die instemming kan de minister alleen maar kijken naar mogelijke risico’s van de gaswinning en de kans op schade. En volgens de Raad is er een goede regeling om schade te vergoeden. Ook al is die mogelijk niet naar wens van de gemeentebesturen. Verder vindt de Raad niet dat minister Wiebes woordbreuk heeft gepleegd door de Tweede Kamer voor te houden dat de gaswinning wordt afgebouwd. De Raad leest de brief van Wiebes anders. Bij de kleine velden wordt gas gewonnen zolang dat nodig is tijdens de energietransitie.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerveld