Gebruikers van de Esweg in Dwingeloo rijden veel te hard op de weg. Vooral voor en na kantooruren houden bestuurders zich niet aan de op de weg geldende maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

Omwonenden die al verschillende keren hun beklag hebben gedaan, voelen zich niet gehoord. Rob Reinders, bewoner van de Korenweg, dat uitkomt op de Esweg, heeft de zaak nu naar buiten gebracht. Hij en andere omwonenden voelen zich door de gemeente én politie van het kastje naar de muur gestuurd.

„Tot op heden worden wij niet serieus genomen. Tijd dus om als bewoners zelf actie te ondernemen. Wij willen dat er iets gedaan wordt aan deze gevaarlijke situatie”, aldus Reinders. Het probleem is dus dat weggebruikers zich op de Esweg nauwelijks houden aan de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

En dat levert veelvuldig gevaarlijke situaties op, voornamelijk buiten kantooruren. De situatie is verschillende keren onder de aandacht gebracht van gemeente en politie, maar volgens Reinders wijzen die voor een oplossing naar elkaar.

Snelheidsremmende objecten

Ook op sociale media is de situatie op de Esweg al uitgebreid besproken. Zo oppert een inwoner van Dwingeloo of het misschien een idee is om een plan op te stellen om op de Esweg wat snelheidsremmende objecten aan te brengen. ‘Hobbels, bochten bijvoorbeeld’, zo schrijft Emil Woltinge.

Naast het snelheidsprobleem, speelt er nog een ander probleem. „Bestuurders van grote landbouwvoertuigen rijden al telefonerend en append over de Esweg. Dat is voor de bewoners hier aan de rand van het dorp geen veilige situatie. Wij vragen de gemeente dan ook de loonbedrijven aan te spreken op de rijroutes én het rijgedrag van de bestuurders.” Tot op heden is volgens de klagende omwonende de respons op de meldingen ver beneden peil. „Wij worden als bewoners van het kastje naar de muur gestuurd, oftewel van gemeente naar politie en vice versa”, zo zegt Reinders, die vertelt dat er ook al contact geweest is met Veilig Verkeer Nederland.

Terughoudend

In een reactie op de klacht geeft een beleidsmedewerker van verkeer en vervoer van de gemeente Westerveld aan dat de gemeente terughoudend is met het nemen van verkeersmaatregelen naar aanleiding van klachten. „In principe proberen we maatregelen te treffen bij onderhoud en, of bij, reconstructies. Dit is het meest efficiënt, ook qua kosten. Daarnaast is voor ons draagvlak van groot belang. Zonder voldoende draagvlak wil het college geen maatregelen treffen”, zo reageert de medewerker die op dit moment geen aanleiding ziet om iets aan de situatie te doen omdat er in Westerveld andere locaties en verkeersproblemen urgenter zijn. „Wij moeten daarin keuzes maken”, zo geeft hij aan.

De beleidsmedewerker heeft voor Reinders en de andere omwonenden nog wel een tip: zorg voor draagvlak. „Verenig u met alle bewoners van uw straat. Zij zijn ook belanghebbend en vinden er vast ook iets van. Kaart het daarnaast aan bij Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo. Zij kunnen in hun reguliere overleggen met het college van B en W ook aandacht vragen voor bepaalde problematiek. En bij voldoende draagvlak wil het college meedenken over eventuele maatregelen. Dan kan er ook gekeken worden naar budget hiervoor.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerveld