Vijfentwintig kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar uit Havelte en Darp starten volgende week aan de eerste serie ‘Politiekids’. In 12 bijeenkomsten worden de kinderen betrokken bij het politiewerk en volgen ze onder meer weerbaarheidstrainingen.

Politiekids is een landelijk opgezet project waarbij kinderen én hun ouders betrokken worden bij het politiewerk. Deze kinderen helpen de politie regelmatig met speciale acties en worden vooraf – net als echte politiemensen – beëdigd door een politiechef. Ze dragen tijdens de acties een opvallend tenue met de opdruk ‘Politiekid’ en een speciale Politiekids-batch.

‘Kinderen betrekken bij problemen in eigen omgeving’

In Westerveld werken bij Politiekids drie partijen samen: basisteam Zuidwest-Drenthe van de politie Noord-Nederland, Welzijn MensenWerk en de beweegcoaches van de gemeente Westerveld. „Achterliggende gedachte van de Politiekids is om kinderen al in een vroeg stadium betrokken te krijgen bij problemen in hun eigen omgeving”, vertelt wijkagent Erik Smit. „Wat speelt er? Overlast door vuurwerk, snelheid in het verkeer, overlast in de buurt of pestgedrag. Zomaar een paar onderwerpen waar wij tegenaan zouden kunnen lopen.”

Dewi Verseput en Tim Jansen hebben als beweegcoaches van de gemeente Westerveld een rol in het project dat drie maanden duurt. Belangrijk omdat het bij Politiekids zeker niet alleen gaat om ‘boeven vangen’. „Er zijn drie thema’s: normen en waarden, weerbaarheid en vitaliteit en gezondheid. Die thema’s kunnen op allerlei manier terugkomen in het project. Wij pakken bijvoorbeeld een stukje voeding en weerbaarheid op. Dat laatste doen we bijvoorbeeld met kickbokstrainingen”, licht Verseput toe.

Twee groepen

Voor de eerste serie van twaalf lessen hebben zich 25 jongens en meisjes in de leeftijd van 10 tot 12 jaar aangemeld. Zij worden verdeeld over twee groepen. De eerste groep volgt dit najaar twaalf lessen, de tweede groep start komend voorjaar. De initiatiefnemers zijn met dat aantal heel erg blij. „Een derde van alle kinderen in die leeftijd in Havelte en Darp neemt dus deel”, vertelt sociaal werker Ellen Dekker die veel verwacht van het project.

„De kinderen die nu deelnemen zitten nog in groep 7/8 van de basisscholen De Bosrank en De Veldwikke. Straks wanneer zij uitvliegen naar middelbare scholen in Meppel en Steenwijk liggen er allerlei verleidingen op de loer. Tijdens Politiekids willen we de kinderen daar ook op voorbereiden. Hen inzicht geven in wie ze zijn en waar ze voor staan.”

Relatie opbouwen

Politiekids wordt voor wijkagent Erik Smit ook gebruikt om al in een vroeg stadium een relatie op te bouwen met de kinderen én hun ouders. „Veel criminele activiteiten worden door jeugdigen gepleegd. Voor mishandelingen, bedreigingen en overlastincidenten is vaak de plaatselijke jeugd verantwoordelijk. Jeugd is steeds moeilijker benaderbaar voor de politie. Met het project Politiekids willen wij in contact komen met kinderen voordat ze mogelijk het ‘foute pad’ op gaat. Het doel: met hen en hun ouders een goede relatie opbouwen en zo te voorkomen dat de kinderen criminele activiteiten ontwikkelen”, legt Smit uit.

De eerste groep kinderen komt dinsdag voor het eerst samen. In De Veldkei worden ze dan door burgemeester Rikus Jager beëdigd en krijgen zij ook hun politiebadge. Ook ontvangen ze dan hun opleidingsboek waarin zijzelf, maar ook de begeleiders van het project en de ouders hun bevindingen op papier zetten. „En daarna is het tijd om aan de slag te gaan”, zegt wijkagent Smit tot besluit. „We zullen zeker zichtbaar worden, want we gaan ook de straat op voor laagdrempelige acties als bijvoorbeeld snelheidscontroles of andere verkeersacties. En dan de ene week vanuit De Veldkei in Havelte, de andere week vanuit De Stobbe in Darp.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerveld