Staatsbosbeheer herstelt grasland bij het Holtveen

Foto: Staatsbosbeheer Foto: @.A.Henckel

Staatsbosbeheer begint vanaf 8 maart met werkzaamheden in het Holtveen in het Dwingelderveld om een stuk grasland te herstellen.

Het gaat om een veengebied aan de oostzijde van het Holtveen. Een diepe sloot die water afvoerde van de andere kant van de snelweg langs het Holtveen zorgde voor verlaging van de waterstand en verdroging in het omliggende gebied. Om de verdroging op te lossen gaat Staatsbosbeheer de sloot dempen en het Commissaris Cramerpad, waar het gebied naast ligt, doorwaadbaar maken.

Door de werkzaamheden creëert Staatsbosbeheer een heischraal grasland. Deze zijn door verzuring erg zeldzaam in Nederland geworden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerveld