Veel christenen staan vierkant achter Israël. Dat heeft volgens Klaas de Jong (70) uit Vledderveen, eigenaar van uitgeverij Toetssteen, veel te maken met profetieën die in de Bijbel staan. Die geven aan dat God het Joodse volk langzaam naar huis haalt, en ‘huis’ is het Heilige Land.

De Jong geeft veel boeken uit die over de Bijbel, antisemitisme, de Joodse zaak, de Holocaust en aanverwante onderwerpen gaan. Hij geeft ze uit óf hij schrijft ze zelf. Veel christelijke partijen, zoals SGP en de ChristenUnie staan pal achter Israël. Er zijn talloze, vaak behoudende christelijke organisaties die Israël door dik en dun steunen en die alles wat er nu gebeurt, zien als een groot plan van God.

Dat heeft volgens De Jong alles te maken met de vele profetieën over de Joden en het land Israël. Ze zijn bijna allemaal te vinden in het Oude Testament en ze zijn concreet. „Ik geloof zelf ook dat alles wat er met Israël gebeurt een groot plan is van God met zijn volk en zijn land.”

Afkeer van Joden

Dat Bijbelvaste christenen Israël steunen is volgens De Jong pas na de Tweede Wereldoorlog het geval. Daarvoor was de sfeer totaal anders. Abraham Kuyper was volgens de uitgever een antisemiet, net als Luther en zelfs kerkvader Augustinus kon volgens De Jong de Joden niet luchten of zien. „De afkeer van de Joden had alles te maken met het feit dat zij Jezus afwezen als de Messias - het Jodendom wacht nog altijd op de Verlosser - en bovendien was het een vrij hechte groep. Het gevolg was eeuwenlange vervolging en uitsluiting van allerlei beroepen met als dieptepunt de Holocaust.”

loading

Pas na de oorlog legden veel christenen de Bijbel naast de krant en zagen ze dat zaken die voorheen geestelijke werden gezien, heel concreet zijn. Dit gecombineerd met een collectief schuldgevoel in verband met de moord op 6 miljoen Joden in de oorlog, zorgde voor een massale steun voor Israël. „Er was 2000 jaar haat en nu tachtig jaar liefde”, zegt De Jong.

Bijbel staat vol met teksten over Israël

Pas na de oorlog zagen veel christenen dat de Bijbel vol staat met teksten over Israël en de terugkeer van de Joden naar het Heilige Land. Voorheen lazen mensen daar overheen, Israël bestond immers niet. ‘Ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde: met een grote menigte zullen zij hierheen terugkomen’, schrijft Jeremia over Israël en het Joodse volk in het Oude Testamant. Hij gaat elders door: ‘Ik zal hen terugbrengen naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen.’ En weer elders: ‘Zo waar de Heere leeft, die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen ik hen verdreven had: zij zullen wonen in hun eigen land.’

Profeet Amos is nog concreter. ‘Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb.’ Ezechiël is ook concreet. ‘Zo zegt de Heere Heere: zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël.’ Zacharia schrijft: ‘Zo zegt de Heere van de legermachten: zie, ik ga mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. Ik zal hen hierheen brengen, zij zullen midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen mij tot een volk zijn.”

Terugkeer van Joden naar Israël

Het gaat niet om een paar teksten. Het zijn er te veel om op te schrijven en ze gaan alle over de terugkeer van de Joden naar Israël. Bijbelvaste christenen leggen de Bijbel dan ook naast de krant en weten genoeg. Zij geloven dat Jezus terugkomt op de Olijfberg als de Joden weer in het Heilige Land wonen. Ook dat is voorspeld in de Bijbel.

De Jong: „Er zijn veel christenen en ik geloof het ook, die een vergelijking maken met het Joodse volk en Jezus. Ze zijn verdreven, gemarteld en gedood, maar net als Jezus zullen ze herrijzen. Je ziet dat dit vanaf 1948, sinds de oprichting van Israël aan het gebeuren is. Duistere krachten zijn er natuurlijk ook. Die proberen dit plan van God te dwarsbomen en ook dat is heel duidelijk. De publieke opinie is heel anders dan een halve eeuw geleden.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerveld