‘Bioboeren gestraft voor de buren’

Bioboeren zijn boos en verontwaardigd over het besluit van het Gerechtshof in Den Haag dat ook zij hun veestapel moeten inkrimpen.

,,Boeren, die geen probleem veroorzaken, worden zo toch gestraft. Wij betalen de prijs voor onze buren’’, aldus Gerben Braakman uit Rouveen, biologisch boer en bestuurslid van de biologische koepel Natuurweide.

Met die buren bedoelt hij in het algemeen de melkveebedrijven die volgens Europese normen veel te veel mest produceren.

Braakman: ,,Als biologische boeren dragen we niet bij aan het fosfaatprobleem. Integendeel. We zijn de oplossing van het probleem. Als een derde van de Nederlandse veehouders biologisch zou gaan werken, zou het fosfaatprobleem zijn opgelost.’’

Heeft het besluit van het gerechtshof grote gevolgen voor zijn sector?

De 200 leden tellende Natuurweide heeft eerder berekend dat de 400 biologische melkveeboeren in ons land door de nieuwe regelgeving zeker zesduizend koeien versneld naar de slacht zouden moeten brengen.

Een deel van hen heeft de rechtszaken over vrijstelling afgewacht, anderen hebben hun veestapel alvast ingekrompen. Theunis Jacob Slob, voorzitter van Natuurweide, heeft eerder al twintig koeien afgevoerd.

Slob is zwaar teleurgesteld in het feit dat de rechter in het hoger beroep niet naar de argumenten van biologische boeren heeft geluisterd. ,,Dat terwijl wij aan de strengste Europese eisen voldoen.’’

Wie worden er het hardst geraakt?

Slob vreest dat vooral de boeren die kort voor juli 2015 - het moment waarop de krimp werd aangekondigd - een biologisch bedrijf zijn gestart in financiële problemen terechtkomen.

Door de gedwongen verkleining van de veestapel ontstaat er een onbalans tussen de kosten en inkomsten, aldus Slob. ,,Ik verwacht dat een aantal bedrijven zeker zal moeten stoppen.’’ Over aantallen durft hij geen uitspraak te doen.

Hoop op snelle hulp minister

Slob hoopt dat de nieuwe landbouwminister Carola Schouten en de Tweede Kamer snel de knelgevallen de helpende hand zullen bieden.

De rechter biedt daar ruimte voor, aldus Slob. ,,Het is echter een heftige gang, die niet eenvoudig tot resultaat leiden.’’ De vraag voor hem is dan ook of die hulp op tijd komt.

Weten of niet weten

Het Haagse gerechtshof maakte gisteren een einde aan een uitzonderingspositie die 1500 melkveehouders eerder via de rechter hadden bedongen.

De vrijstelling was verleend omdat de boeren hadden geïnvesteerd op een moment dat ze nog niet wisten dat een krimp van de veestapel noodzakelijk zou worden. Het hof vond dat de boeren dat best hadden kunnen zien aankomen.

Waarom krimpt de veestapel ook al weer?

Volgens Europese normen produceren Nederlandse boeren te veel mest. Met een ‘vrijwillige’ krimp van de veestapel wilde Nederland die hoeveelheid zodanig omlaag brengen, dat Europa de bestaande hogere norm voor ons land zou willen handhaven.

Een harde Europese ingreep zou tot een krimp met 480.000 dieren hebben geleid, terwijl het nu dankzij subsidie van Economische Zaken en een stoppersregeling bij 160.000 runderen is gebleven.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.