‘Een energievraagstuk? Even Groningen bellen.’

Het moet niet alleen in de regio, maar ook internationaal een begrip worden: de New Energy Coalition (NEC). De nieuwe organisatie wil vanuit het gebouw van de Energy Academy Europe op de Groningse Zernike Campus baanbrekend werk verrichten voor de overgang naar een duurzaam energiesysteem.

Bezig

Daar waren de drie samenstellende organisaties elk al lang mee bezig. Maar vorige maand werd na ruim een jaar voorbereidingen de fusie tussen Energy Valley, het Energy Delta Institute (EDI) en de Energy Academy Europe (EAE) formeel beklonken. De fusiepartners zijn al een jaar samen gehuisvest in het superduurzame EAE-gebouw, waar binnenkort ook de medewerkers van het VN-kenniscentrum voor klimaat hun intrek nemen.

Goed idee

,,Formeel bestaan de drie stichtingen nog”, zegt Gertjan Lankhorst, die de NEC leidt. ,,Die hadden nog allerlei lopende contracten. Het is een hoop werk om dat om te zetten, terwijl het weinig oplevert. Maar we vormen nu één organisatie met één boekhouding en één aansturing. We gaan nu zichtbaar maken dat de fusie een goed idee is geweest.”

Rol bij denkwerk

Zeker sinds het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 wordt overal in de wereld nagedacht over de vraag: hoe kunnen we de CO2-uitstoot stoppen zodat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5, hooguit 2 graden Celcius in 2050? De NEC is het voorlopige resultaat van jarenlange inspanningen in de regio Groningen om bij dat denkwerk op hoog niveau een rol te spelen. Dat begon zo’n vijftien jaar geleden met de oprichting van Energy Valley en het EDI.

Oprichters

Lankhorst: ,,De oprichters dachten: ‘Er komt een tijd dat het gas een keer opraakt. Het zou goed zijn dat we er daarna iets van overhouden. We kunnen daarvoor de kennis die er in het gebied is door de gaswinning goed gebruiken.’ Nu wordt Groningen in regeerakkoord genoemd als kenniscentrum van energie.”

Samenspel

Het is het resultaat van het samenspel tussen bedrijven, overheid en de onderwijsinstellingen. Wat Lankhorst betreft wordt de NEC verder uitgebreid met bedrijven die ertoe doen in de energiesector. ,,We zijn natuurlijk al verbonden met de oprichters: Gasunie, Gasterra, de NAM, maar ik ben ook in gesprek met Tennet, Stork, Eneco, Nuon, Enexis, Alliander… Die wil ik er graag bij hebben. Met hen kunnen we allerlei vraagstukken bundelen, subsidies aanvragen voor onderzoeksprogramma’s waar wij dan een heel gezelschap promovendi aan kunnen laten werken. Op zich hoeven we als organisatie niet groter te worden. Het is wel mooi als we hier een omgeving weten te creëren waar altijd onderzoek, discussie en reuring is. Dat als zich ergens een energievraagstuk voordoet, men zegt: Even Groningen bellen.”

Doorbraken

De NEC heeft vier thema’s benoemd waarop het instituut doorbraken wil forceren: wetenschappelijke kennis, economisch haalbare verduurzaming van industriële processen, energiebewust gedrag van mensen en een open samenwerking tussen bedrijven, overheid en wetenschap aan innovaties.

Niet alleen techniek

Lankhorst wijst erop dat de energietransitie niet alleen een kwestie is van techniek. ,,Die heeft ook economische, politieke, sociale, psychologische en juridische aspecten. Op al die terreinen moeten we veranderingen in gang zetten én volhouden. Er is een voorhoede van mensen bezig met die energietransitie, maar voor veel mensen is het nog een ver-van-mijn-bedshow. Terwijl iedereen ermee te maken krijgt. Je hebt draagvlak nodig in de hele samenleving. Wij kijken ook hoe je dat het beste kunt bevorderen.”

Focus

Om focus te houden, heeft de EAE vijf aandachtsgebieden in het bijzonder gekozen: de groene waterstofeconomie, de ontwikkeling van de Noordzee met de windparken en elektriciteitsnetwerken tot energiefabriek, de terugdringing van de CO2-uitstoot door de industrie, lokale energievoorziening en duurzaam geproduceerde gassoorten. Het zijn allemaal onderwerpen die raakvlakken hebben met de regio, beaamt Lankhorst.

Uitstraling

De bestuurder: ,,We zitten hier echter niet primair om regionale problemen, maar om wereldvraagstukken op te lossen. Als we in Nederland 90 procent minder CO2 uitstoten, betekent dat voor de wereld nauwelijks iets. Wij zijn verantwoordelijk voor slechts 1 procent van de emissies wereldwijd. Maar als we hier oplossingen ontwikkelen die overal kunnen worden toegepast, geeft dat een geweldige uitstraling aan de regio. De Eemshaven, het chemieclusters in Delfzijl en het gebied kunnen enorm profiteren van een goed kennisinstituut.”

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.