Het Groningse bedrijf Carbon Collectors hoopt eind 2023, begin 2024 de eerste CO2 per schip af te voeren en op te slaan in lege gasvelden in de zeebodem.

Het ontwerp voor het materieel waarmee de jonge onderneming deze ‘ophaaldienst’ wil uitvoeren, is goedgekeurd door het certificeringsbedrijf Bureau Veritas.

Het gaat om de bakken waarin de CO2 wordt geladen en de schepen die hen naar de opberglocaties duwen. Ook de installaties waar de vaartuigen aanmeren en die het broeikasgas in de gasvelden injecteren, voldoen volgens Veritas aan alle internationale voorschriften op het gebied van onder meer veiligheid. Carbon Collectors noemt de goedkeuring een mijlpaal.

Nauw betrokken

Niestern Sander gaat de schepen bouwen en Rederij Wagenborg (beide in Delfzijl) neemt ze in de vaart. Beide bedrijven waren nauw betrokken bij de ontwikkeling van het concept. Ze maken deel uit van het consortium rond de Groningse start-up Fizzy Transition Futures dat het bedrijf Carbon Collectors vorig jaar april presenteerde.

De jonge onderneming denkt in 2030 jaarlijks zes miljoen ton CO2 te kunnen afvoeren en opslaan. Er zijn met diverse bedrijven gesprekken gaande die van de dienst van Carbon Collectors willen gebruikmaken, zegt technisch directeur Haije Stigter.

Contracten

De jonge onderneming heeft de wind mee nu het rijk ook subsidies voor duurzame energie (SDE) gaat geven voor projecten met de afvang en opslag van CO2. Volgens Stigter is de Groningse onderneming in gesprek met twee Nederlandse bedrijven die daarvan willen gebruikmaken. Als de SDE begin volgend jaar wordt toegekend, kunnen de contracten met hen worden getekend en kan de bouw van de eerste schepen beginnen. Die kunnen dan ongeveer twee jaar later in de vaart worden genomen

Er zijn ook gesprekken gaande met bedrijven in Duitsland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, België en Finland, vertelt Stigter. Als Carbon Collectors voor de afvoer van 1,2 miljoen ton CO2 jaarlijks contracten heeft, gaat het varen met een vloot van drie transportbakken en twee duwschepen.

Pijpleiding

Op diverse plaatsen in de wereld wordt al CO2 opgeslagen in lege gasvelden in de zeebodem. De CO2 wordt daar echter per pijpleiding aangevoerd. Het voordeel van het vervoer per schip is volgens Carbon Collectors dat het bedrijf voor het laden en de opslag niet is gebonden aan vaste punten, zoals bij een pijpleiding het geval is.

Carbon Collectors ziet de afvang en ondergrondse opslag van CO2 als een tijdelijke oplossing die nodig is om voor 2050 een einde te maken aan de uitstoot van het broeikasgas. Volgens het bedrijf is niet alle industrie in staat om voortijdig te verduurzamen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie