Arbeidsmigranten wonen te dicht op elkaar, kans op verspreiding corona 'levensgroot'

Medewerkers van Vleesverwerker Vion worden erop gewezen niet met te veel in een busje te stappen. Foto: ANP

Doordat arbeidsmigranten vaak veel te dicht op elkaar wonen, is de kans op besmetting met het coronavirus en de verspreiding daarvan ‘levensgroot’. Daarom moet er op korte termijn een limiet komen van maximaal twee mensen die een slaapkamer delen die groot genoeg is om anderhalve meter afstand te houden.

Met deze maatregel moet het kabinet dringend aan de slag, zo adviseert het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten in een vandaag verschenen rapport.

Volgens het team, dat onder leiding staat van voormalig SP-leider Emile Roemer, is een betere spreiding van arbeidsmigranten nodig om risico’s tegen te gaan. Want behalve een gebrek aan woningen voor deze doelgroep, is de huisvesting zelf vaak ondermaats: slechts een kwart van de woningen beschikt over een keurmerk.

Krapte op de woningmarkt

Eigenlijk zou iedere individuele arbeidsmigrant een eigen slaapkamer moeten hebben, meent Roemer, maar vanwege de krapte op de woningmarkt is dat op dit moment niet haalbaar. De limiet van twee personen per slaapkamer zou het eerst moeten worden ingevoerd voor werklui die een hoge kans hebben met corona besmet te raken, zoals medewerkers in slachthuizen. De urgentie is zo groot, dat daarbij ook alternatieven moeten worden aangeboord, zoals huisvesting in hotels of in voor bewoning geschikt gemaakte kantoorgebouwen.

Busjes

Ook het vervoer van arbeidsmigranten van en naar het werk moet beter geregeld worden om coronabesmetting tegen te gaan. Het voorschrift luidt dat leden van een gedeeld huishouden samen mogen reizen zonder de afstandsregels in acht te nemen. Groepjes arbeidsmigranten die samen in één huis wonen worden op basis van die regel vaak in busjes vervoerd. Het schort echter aan controlemogelijkheden.

Zo schiet de registratie van het woonadres tekort, waardoor moeilijk is vast te stellen of mensen die samen vervoerd worden daadwerkelijk in hetzelfde huis wonen. Bovendien verhuizen arbeidsmigranten nogal vaak van de ene woning naar de andere en wonen ze dikwijls in grote huizen waar mensen elkaar niet kennen.

Dat maakt het moeilijk om de regels te handhaven, aldus Roemer. Het aanjaagteam stelt daarom voor arbeidsmigranten die samen een woning delen niet langer als één huishouden te zien. Zij zouden onderweg de anderhalve meter afstand in acht moeten nemen, of maatregelen moeten treffen als dat niet zou kunnen. Het team verwijst naar het openbaar vervoer, waar mondkapjes verplicht zijn.

Vergunningsplicht

In Nederland werken meer dan 400.000 arbeidsmigranten uit andere lidstaten van de Europese Unie. Zij zijn veelal actief in distributiecentra, de land- en tuinbouw, de bouw, de schoonmaaksector en in de vleesverwerkende industrie. Het merendeel, 70 tot 80 procent, verdient minder dan 15 euro per uur.

,,De recente uitbraken van het coronavirus, onder meer bij verschillende slachterijen, laten opnieuw de kwetsbare positie zien van arbeidsmigranten in Nederland”, concludeert het aanjaagteam. Dat wijst er bovendien op dat bedrijven en uitzendbureaus die arbeidsmigranten aan het werk hebben in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn dat hun personeel goed wordt behandeld.

Om misstanden tegen te gaan, suggereert Roemer om een vergunningsplicht of keurmerk voor uitzendbureaus in te stellen. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft tot dusver niet van zo'n plicht willen weten. Nog voor de zomer belooft hij de Kamer te informeren of en hoe hij de aanbevelingen van Roemer opvolgt.

menu