Minder CO2 uitstoten staat bij een groeiend aantal ondernemers in Groningen en Drenthe steeds hoger op de agenda. Zeker na het klimaatvonnis over Shell.

Maar in hun ambitie te verduurzamen, komen bedrijven nog steeds veel obstakels tegen, zegt Nathaly Bouwers van duurzaamheidsplatform Groningen Werkt Slim. ,,Ook moeten ze hun weg vinden in een woud van subsidies en fiscale regelingen.’‘

Gros ondernemers wil verduurzamen

Onderzoek van Groningen Werkt Slim onder Groninger bedrijven liet eind vorig jaar zien dat meer dan 90 procent van de bedrijven wil verduurzamen. Bouwers: ,,Maar voor meer dan de helft is het ontbreken van financieel draagvlak een groot obstakel. Dat blijkt uit ons onderzoek, maar ook uit onderzoek dat de Kamer van Koophandel in 2019 deed.’‘

Daarnaast is een gebrek aan kennis voor veel bedrijven problematisch. Tien jaar geleden was het vervangen van een lichtpeertje door een ledlamp al duurzaam. Nu kan een ondernemer veel verder gaan in het verduurzamen. Bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsauto’s, machines, recyclebare werkkleding en zelfs het eten in de bedrijfskantine.

Uitspraak Shell

Nadat de rechter twee weken geleden stelde dat Shell zijn C02-uitstoot in 2030 nagenoeg gehalveerd moet hebben ten opzichte van 2019, ging er een schokgolf door het bedrijfsleven. Het Financieele Dagblad meldde dat alarmbellen afgingen bij andere grote vervuilers.

Groningen Werkt Slim verwacht dat de uitspraak een domino-effect heeft voor bedrijven in Noord-Nederland. ,,De wil om te verduurzamen is er, tegelijkertijd zijn er obstakels en die willen we wegnemen.’‘

Inzicht in wat wel en niet kan

Mede daarom heeft het platform samen met organisaties als de Drentse Energie Organisatie, Fonds Nieuwe Doen, bedrijvenverenigingen, Ecocert en Groningen Bereikbaar aansluiting gezocht bij Zero CO2 van Harrier Accountancy & Bedrijfsadvies.

Via zeroco2.nl willen de instellingen ondernemers adviseren over regelingen rond subsidies en financiering van duurzame initiatieven. Dat moet leiden tot een sluitende, duurzame businesscase.

Bouwers: ,,We weten dat veel ondernemers willen verduurzamen. Het doel is nu om hen dat zo gemakkelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken.’‘

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Duurzaamheid