Biodieselmaker Stadskanaal bankroet (De media zijn de boosdoener, zo hoorde de curator als reden)

TCE GoFour wilde onder meer koolzaad verwerken tot biodiesel. Eerder werd ook gesproken over het gebruik van visolie en frituurvet. Foto Kees van de Veen/DvhN

Het doek is gevallen voor Leithreas in Stadskanaal, producent van biodiesel. Het bedrijf van Peter van der Klok is door de rechtbank failliet verklaard.

De naam Leithreas zal weinigen wat zeggen, de man erachter wel.

Peter van der Klok was met zijn bedrijf TCE GoFour druk doende met de ontwikkeling van apparatuur om biodiesel te produceren. Die ontwikkeling van die zogeheten Bio Product Processor liep minder vlot dan gedacht.

Twijfels bij subsidieverstrekkers

De problemen leidden tot grote vraagtekens bij subsidieverstrekkers als de provincies Groningen en Drenthe, Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en het ministerie van Economische Zaken. Hun twijfels leidden tot het intrekken van enkele honderdduizenden euro’s aan subsidie.

Volgens curator Saskia van Gessel ( Lloyd Advocaten in Veendam ) wijt de ondernemer de neergang van zijn bedrijf aan de negatieve publiciteit in de media, met name Dagblad van het Noorden. Volgens de directeur hebben die publicaties ertoe geleid dat subsidiegevers zich terugtrokken.

Apparatuur door leasemaatschappij al eerder teruggehaald

Curator Van Gessel kon nog geen waardeoordeel aan die verklaring van Van der Klok hechten. Het onderzoek naar de oorzaken van het bankroet en de hoogte van de schulden moet nog beginnen.

De apparatuur waarmee biodiesel zou zijn geproduceerd, is vorige week door de leasemaatschappij weggehaald, aldus Van Gessel. Het faillissement is door een derde aangevraagd.

Bedrijfsnaam veranderd

Van der Klok heeft vorig jaar oktober de bedrijfsnaam TCE GoFour opgeheven en heeft zijn activiteiten per diezelfde datum voortgezet onder de in 2007 opgerichte Leithreas bv.

Onder directie van TCE Holding staat Leithreas – het Ierse woord voor toilet – bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als producent van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren.

De ontwikkeling van de Bio Product Processor werd aanvankelijk met grote belangstelling gevolgd.

Maar na enige tijd ontstond er argwaan bij overheidsinstellingen over het gebruik van subsidies en het stapelen van subsidies op onjuiste gronden. De advocaat van het bedrijf kon de verlangde gegevens niet tijdig verstrekken, omdat de ondernemer druk doende was ‘met een omvangrijke bedrijfsverhuizing’.

Ontwikkelingsgeld teruggevorderd

Vooral de conclusies van Economische Zaken bij het terugvorderen van subsidies waren hard: ‘De activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt hebben niet geheel plaatsgevonden’. Daarnaast vond het uitvoerend orgaan RVO van het ministerie dat TCE Gofour onvolledige gegevens heeft verstrekt over plan, verantwoording en tests.

De bezwaren zijn door de ondernemer aangevochten, maar dat is ongegrond verklaard. Ook een beroepszaak tegen SNN over het intrekken van 309.242,50 euro aan subsidie verloor de onderneming.

Het bedrijf kwam ook nog negatief in het nieuws doordat TCE GoFour zijn belofte om biodiesel te leveren voor de safaritrucks van Wildlands Adventure Zoo niet kon nakomen. De organisatie besloot daarop het contract te verbreken en andere leveranciers in te schakelen.

menu