CPB iets minder somber over economie, dit jaar 5 procent krimp

Foto: ANP

De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 5,1 procent en groeit in 2021 met 3,2 procent. De werkloosheid loopt volgend jaar op tot 605.000, ofwel 6,5 procent van de beroepsbevolking. De economische vooruitzichten zullen echter verslechteren als er opnieuw een lockdown komt.

Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) vanochtend in een nieuwe raming. Het Planbureau is daarin iets minder somber dan in juni, toen nog werd uitgegaan van 6 procent krimp in 2020.

In de nieuwe voorspellingen heeft het CPB nog geen rekening gehouden met een eventueel derde steunpakket, voor de periode na 1 oktober. Het kabinet hakt hier binnenkort de knoop over door. Minister Wopke Hoekstra van Financiën zei vrijdag dat een aantal sectoren nog niet zonder steun van de overheid zal kunnen. Of er echter een nieuw pakket komt of dat er een aantal losse steunmaatregelen worden genomen moet volgens hem nog worden besloten.

Nationale schuld groeit

Het CPB is iets positiever dan in juli over de ontwikkeling van de overheidsfinanciën. Dit jaar voorzien de rekenmeesters een tekort van 7,1 procent en in 2021 van 4,1 procent. In juni ging het CPB nog uit van respectievelijk 8 en 5 procent tekort.

De nationale schuld neemt als gevolg van de tekorten weliswaar toe, maar blijft beneden de marge van 60 procent die ooit in het Europese Stabiliteits- en Groeipact (SGP) zijn afgesproken.  De tekorten zijn wel hoger dan de 3%-grens, maar binnen Europa is eerder al afgesproken dat de overschrijdingen tijdens de coronacrisis door de vingers worden gezien. 

Koopkracht groeit nog licht

Ondanks de economische malaise, Nederland zit officieel in een recessie, blijft de koopkracht van een doorsnee huishouden toenemen, met 2,2 procent dit jaar en 0,4 procent in 2021. Werkenden krijgen er als groep overigens meer bij dan uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden, die volgend jaar op de nullijn belanden.

Deze cijfers zijn overigens moeilijk te vertalen naar de privésituatie, omdat het CPB uitgaat van een zogeheten statisch koopkrachtbeeld en geen rekening houdt met inkomensveranderingen als gevolg van bijvoorbeeld promotie, pensionering of ontslag. Zeker voor mensen die ontslagen worden zal de koopkracht doorgaans fors afnemen.

De nieuwe CPB-raming is afkomstig uit de conceptversie van de Macro Economische Verkenning (cMEV), die het instituut ieder jaar in augustus publiceert. Het stuk geldt als basis voor de begrotingsonderhandelingen, die het kabinet de komende weken afrondt. Op Prinsjesdag komt de definitieve MEV samen met de Miljoenennota naar buiten.

menu