Een zeecontainer drijft op de Hofvijver in Den Haag. Op een batterij petflessen. Het bedrijf I4H20 (Intelligence for water) draagt deze zogeheten City App vandaag over aan Cordaid. De vinding heeft een grote noordelijke component.

Naar wens omgebouwde zeecontainer
Als klaslokaal in een sloppenwijk, als mini-hospitaal bij een vluchtelingenkamp, als communicatieruimte in een noodgebied, als gaarkeuken in een stadscentrum. Je kunt er eigenlijk alle kanten mee op, met de (Floating) City App. Het is een naar wens omgebouwde zeecontainer, die geheel autonoom inzetbaar is dankzij de zonnepanelen op het dak.

De wereldwijd gekende (Waterwoon)architect Koen Olthuis bedacht het concept. Architect/conceptontwikkelaar Ralph Steenbergen uit Blauwestad en leverancier van maritieme middelen Rob Jansen uit Groningen vervolmaken het trio dat de City Apps nu aan de man brengt.

Water als oplossing
,,Het uitgangspunt is: in de hele wereld wordt de bevolkingsdichtheid in steden steeds hoger. Hoe gaan we daarmee om? Door het water te gebruiken’’, legt Steenbergen uit. ,,We hebben een flexibel systeem ontwikkeld dat makkelijk te transporteren is en voor veel toepassingen geschikt.’’

Hulporganisatie Cordaid is vandaag de eerste afnemer. Bij wijze van stunt drijft dat eerste model sinds gisteren op de Haagse Hofvijver. Deze container, waarin een dubbele rij van vijf werkplekken met tablets is gebouwd, gaat naar Dhaka. In de Bengaalse hoofdstad krijgen arme kinderen er straks les. Dat is een proef. Bij succes heeft de organisatie belangstelling voor meer City Apps. En interesse is er sowieso. Jansen en Steenbergen waren deze week nog in Londen om te praten over de levering van heel veel van die containers aan een grote organisatie.

,,Wij zijn natuurlijk commerciële partijen, maar dit project heeft een ideële inslag’’, vertelt Robin Jansen, die zijn bedrijf in Leek gevestigd heeft. ,,De containers kunnen ingezet worden voor hulpbehoevende mensen. Dat ten eerste. Maar we maken ze zo veel mogelijk in het Noorden, in Groningen. De arbeidsmarkt hier kan ook wel een steuntje gebruiken.’’

De drie mikken op werkvoorzieningsschappen voor de assemblage van de containers. Leveranciers komen zo dicht mogelijk uit de buurt.

Van kroeg tot winkelcentrum
Het eerste model drijft op petflessen. Die zijn overal in de wereld te vinden, vormen zelfs een vervuilingsprobleem. Maar de City Apps zijn ook uit te voeren op pontons of simpelweg op het land te plaatsen. Jansen: ,,Waar het maar nodig is, kan 'ie ingezet worden. Omdat het een standaard zeecontainer is, vormt het transport geen probleem. Om de kosten voor hulpinstanties zo laag mogelijk te houden, bouwen we hem zo veel mogelijk op met gestandaardiseerde producten.’’

Een drijvende kroeg bij een festival, misschien wel een compleet winkelcentrum, als de City Apps geschakeld worden. Steenbergen: ,,Dit past perfect in het denken over het vastgoed van de toekomst. Dat moet flexibeler zijn, op de wensen van mensen van dat moment inspelen. Dat kan met ons product.’’

Zelfvoorzienend
Zeecontainers worden wereldwijd wel vaker ingezet voor andere doeleinden dan transport. Dat die van I4H2O (het is de werktitel die vermoedelijk definitief wordt) zelfvoorzienend zijn, maakt ze uniek.

Jansen: ,,Het is neerleggen en operationeel zijn. Maar we hebben ook de mogelijkheid kabels in te pluggen voor stroom en internet, mocht het onverhoopt nodig zijn.’’

De eerste containers worden gebouwd bij Jansen in Leek. Zodra er flink opgeschaald moet worden (en de verwachting is dat dat snel is), komen de werkvoorzieningsschappen in beeld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie