De Eemshaven en de havens van Den Helder en Amsterdam kunnen zich de komende tientallen jaren ontwikkelen tot een belangrijk energieknooppunt (‘hub’) voor Noordwest-Europa.

Dat blijkt uit de studie 'Havenschets' van de Rijksuniversiteit Groningen, onderzoeksbureau TNO en de New Energy Coalition (NEC) op basis van een studie.

Voor de Nederlandse kust komen grote windparken te liggen. De elektriciteit die zij produceren zal voor een groot deel worden omgezet in groene waterstof. Volgens de studie kan de gezamenlijke productie van groene waterstof in de drie havengebieden groeien tot hetzelfde volume als de industrie nu aan aardgas verbruikt. Voor alle drie geldt ook dat ze een belangrijke rol krijgen bij het transport van groene waterstof.

Wind op zee

Daarvoor moet wel fors worden geïnvesteerd in technologieën die de productie, transport, opslag en verwerking van waterstof uit wind op zee mogelijk maken. Als de drie havens daarbij nauw samenwerken, kunnen ze bijdragen aan een forse besparing op de kosten voor het Nederlandse energiesysteem. Die besparing kan oplopen tot 300 miljoen euro per jaar.

De havens moeten zich dan toeleggen op de specifieke functies waar ze het meest geschikt voor zijn. Zo heeft de Eemshaven als voordeel de nabije aanwezigheid van het chemiecluster in Delfzijl dat waterstof zal afnemen, de gasopslagmogelijkheden in Zuidwending en de centrale positie in het aardgasnetwerk, dat deels wordt aangepast voor waterstoftransport.

Werkgelegenheid in de regio

Robert van Tuinen, Manager Strategie en Business bij havenbedrijf Groningen Seaports: ,,De gasrotonde - die zijn origine heeft in Groningen - en de behoefte aan grootschalige opslagcapaciteit, in combinatie met de uitrol van wind op zee maakt dat wij als haven een belangrijk knooppunt zijn in het Nederlandse en Europese energiesysteem. Via diverse consortia draagt Groningen Seaports bij aan de ontwikkeling van een waterstofeconomie - niet alleen voor duurzame economische groei in de haven, maar ook voor de werkgelegenheid in de regio.”

Goed verbonden

Den Helder is goed verbonden met de gastransportleidingen op de bodem van de Noordzee. Die kunnen gebruikt worden door waterstof aan land te brengen, die direct bij de windparken op zee wordt geproduceerd. Amsterdam heeft gunstige omstandigheden voor de import van waterstof, maar ook voor de aanvoer van de groene energiedrager voor de staalindustrie, luchtvaart en het bunkeren van schepen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie