Failliet Schuurmans Advocaten Roden: Moeder op loonlijst

Curator Robert Verdonk plaatst grote vraagtekens bij de handelswijze van zowel Wout Schuurmans als Reinhardt Lagerwaard, de (ex-)bestuurders van het failliete Schuurmans Advocaten in Roden.

Merkwaardige transacties

Het eerste faillissementsverslag is een opsomming van merkwaardige transacties die binnen het advocatenkantoor plaatshadden. Zo was er een tuinman die fulltime op de loonlijst stond, maar vier dagen per week voor Schuurmans privé werkte. En de moeder van Lagerwaard beurde al sinds 2006 een vergoeding als ‘gastvrouw’, terwijl het kantoorpersoneel aan de curator heeft laten weten ‘nimmer te hebben waargenomen dat zij enige werkzaamheden voor het kantoor zou hebben verricht’.

Verdonk geeft in het verslag aan dat hij nog niet met Lagerwaard heeft gesproken. Wel concludeert de curator dat er ‘een tamelijk onthutsend beeld naar voren komt van een groot aantal privé-onttrekkingen met name door mr. Lagerwaard’. Onduidelijke facturen - ‘al dan niet bewust onjuist opgemaakt’- werden opgevoerd als kosten.

Gebruikelijk

De curator heeft uit stukken kunnen opmaken dat Lagerwaard de handelswijze niet ontkent, maar aangeeft dat het de gebruikelijke gang van zaken binnen het kantoor was en dat ook Schuurmans zich bediende van dit soort praktijken.

Verdonk verwijst daarbij naar de ontslagprocedure van Lagerwaards secretaresse, die op staande voet was ontslagen door Schuumans en van de rechtbank een vergoeding van 45.000 euro kreeg toegewezen. De rechter in die zaak constateerde al ‘dat het zakelijk afboeken van privé-aankopen door de directeuren van Schuurmans in de loop der jaren de bedrijfscultuur van Schuurmans is geworden.’

Twijfel

Er is bij de curator ook grote twijfel over de wijze waarop Schuurmans en Lagerwaard met elkaar hebben afgerekend toen de laatste op 9 november 2015 als bestuurder vertrok. Die functie vervulde hij vanaf 14 juli 2014. Volgens Schuurmans heeft Lagerwaard in die periode veel geld aan het bedrijf onttrokken. En toch ging Schuurmans akkoord met een hoge vergoeding toen Lagerwaard de aandelen verkocht. Dat bedrag liep op naar bijna een half miljoen euro.

De curator vindt zo’n bedrag niet passen bij de handelswijze van beide bestuurders uit de jaren daarvoor. Ze roomden namelijk permanent het vermogen van de maatschap af door zichzelf extra bonussen en managementvergoedingen toe te kennen. Met andere woorden: de waarde van het bedrijf werd stelselmatig laag gehouden en rechtvaardigde geen vergoeding van een half miljoen euro. ‘Onbegrijpelijk hoog’ noemt Verdonk de som die Lagerwaard ontving. De curator vermoedt dat het vermogen vooral bestaat uit ‘oninbare vorderingen en af te waarderen onderhanden werk’.

De afrekening met Lagerwaard wordt door de curator nader onderzocht. Voor de schuldeisers valt er minder te halen. Ook wordt er nog gekeken naar een extra bonus van 120.000 euro die beide aandeelhouders elkaar halverwege 2015 toekenden.

Merkwaardig

Verdonk liep in de eerste maand van het faillissement tegen tal van merkwaardige kwesties aan. Zo zijn er vrienden en netwerkrelaties van Lagerwaard geweest die declareerden, maar vervolgens het geld niet incasseerden. Het gaat daarbij om een bedrag tussen de 2 en 4 ton. Ook bleken de onderhanden zijnde dossiers qua waarde moeilijk in te schatten, omdat er vaak bijzondere prijsafspraken met de cliënten werden gemaakt.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.