Fraude met koeien via Duitsland

Boeren fraudeerden niet alleen via vaarzen, maar ook met geïmporteerde koeien om de fosfaatproductie van hun veestapel op papier te drukken.

De werkwijze zou zijn dat een melkveehouder koeien verkoopt aan het slachthuis en vervolgens zijn veehandelaar opdracht geeft om dit gat in zijn veestapel weer op te vullen met de aankoop van jonge koeien uit het buitenland.

Koeien geregistreerd als pink of vaars

Eenmaal in Nederland registreert de melkveehouder deze buitenlandse dieren niet als koe maar als pink of vaars, dieren die minder fosfaat produceren. Door deze constructie voldeed de boer op papier keurig aan de vorig jaar opgelegde fosfaatreductie, terwijl hij in werkelijkheid juist meer koeien molk.

De frauduleuze constructie zou vooral lopen via Duitsland, waar regelmatig veeveilingen plaatsvinden, zo verklaart een Friese boer die anoniem wil blijven. Een voormalig belangenbehartiger bevestigt dat deze illegale handelwijze bekend was in de branche.

Hij stelt dat dit gesjoemel mogelijk is doordat de I&R-systemen van beide landen niet één op één met elkaar gekoppeld zijn. Zo wordt niet helder of het gekochte Duitse nu een koe is of een pink/vaars. De namen van beide bronnen zijn bekend bij de redactie.

NVWA onderzoekt meerdere vormen van fraude

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil niet op deze specifieke constructie ingaan. Wel verklaart een NVWA-woordvoerder dat de dienst meerdere vormen van fraude onderzoekt, ,,naast die met de vaarzen en de meerlingen’’. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kon gisteren nog geen cijfers verstrekken over de import van runderen uit Duitsland.

De fraude met de meerlingen hield in, zo werd dinsdag duidelijk, dat sommige boeren vaarzen lieten afkalven maar het kalf registeerden als meerling bij een andere melkkoe. Zodoende bleef de vaars als vaars in de boeken staan, terwijl ze in werkelijkheid melk produceerde. Deze aanpak kwam aan het licht door opvallend hoge percentages meerlingen in het I&R-systeem. Geeft normaal gesproken op een melkveebedrijf circa 4 procent van de koeien een meerling, nu doken percentages op van 10 procent en meer.

Opvallend hoge melkproductie in Nederland

De fraude zou ook een verklaring kunnen zijn voor de opvallend hoge melkproductie vorig jaar in Nederland. Terwijl het aantal melkkoeien door het fosfaatreductieplan op papier kromp met circa 8 procent, bleef de melkproductie met 14,3 miljard kilo melk redelijk stabiel (min 0,2 procent). Ook de agrarische nieuwssite Melkvee.nl stelde onlangs vast dat deze cijfers opmerkelijk zijn en niet in lijn der verwachting.

menu