Gaat de melkveehouderij op de schop? Een groep LTO-leden zwengelt de discussie aan.

Met hun rapport Samen naar een nieuwe Wij roepen 24 melkveehouders in ons land op tot nieuw elan in de sector. Trefwoorden zijn duurzaamheid en veilig voedsel van hoogwaardige kwaliteit.

Ruim honderd dagen hebben 24 LTO-leden met elkaar en met betrokkenen in de sector gesproken over de toekomst van de melkveehouderij in ons land.

Dit resulteerde in een rapport dat de onderlinge band tussen leden wil versterken. Dat vinden de opstellers dringend nodig om aansluiting te vinden bij maatschappelijke ontwikkelingen.

Het rapport, dat de komende maanden bij de LTO-afdelingen op tafel komt, neemt het jaar 2025 als grens om de plannen te realiseren.

Grote verdeeldheid onder de boeren

Huidige ontwikkelingen in de landbouw hebben geleid tot onderlinge verdeeldheid in de sector. Discussies over mestnormen, bedrijfsgroottes, biodiversiteit en weidegang bijvoorbeeld zijn aan de orde van de dag.

Met hun visie hopen de 24 boeren en boerinnen te bereiken dat door meer onderling respect er een collectief ontstaat dat de melkveehouderij wil vernieuwen.

Rol van koploper

Dat is nodig om te bereiken dat in 2025 ‘de sector internationaal koploper is voor gezonde en duurzame voeding en zorg draagt voor bodem, landschap en natuur’.

Met enkele open vragen worden de leden van LTO uitgenodigd te discussiëren over de grenzen van het beleid.

Circulair produceren

De visie streeft naar circulair produceren en behoud of herstel van biodiversiteit in de natuur.

Om dat doel te bereiken roept de groep de leden op te investeren in onderzoek, nieuwe werkwijzen, verlenging van de levensduur van vee en voerproductie in eigen omgeving. En in onderzoek naar de vraag hoe de melkveehouderij kan inspelen op de groeiende vraag naar plantaardige eiwitten.

Gezinsbedrijf de hoeksteen

Voor de opstellers blijft ‘het gezinsbedrijf de hoeksteen van de melkveehouderij’. Hun grote zorg is hoe in de toekomst jongeren de overname van steeds duurdere bedrijven zullen kunnen financieren.

Aan LTO wordt een aanjaagrol toegekend ‘met ruimte en aandacht voor voorlopers. Voor achterblijvers wordt gezorgd maar zij bepalen niet het tempo van het collectief’.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.