Campus Groningen maakt in 2021 een groeispurt. Via het Campus Community Fund (CCF) is de afgelopen maanden ruim 60 miljoen euro in de campus geïnvesteerd.

Dat maakt het financieringsplatform woensdag bekend.

Half miljard in 2025

Het fonds wil uiterlijk in 2025 een half miljard aan investeringen verwezenlijken op Campus Groningen. De eerste 100 miljoen moet dit jaar zijn afgetikt.

De investeringen dit tot nu toe zijn gedaan, gaan voor een deel op aan de bouw van nieuwe faciliteiten. Zo verrijst naast het innovatiecentrum van Avebe een innovatiecentrum op het gebied van chemie en engineering.

Technologie en producten testen

Dit centrum borduurt voort op het succes van de innolabformule bij Avebe. Beginnende bedrijven krijgen in die labs de mogelijkheid prototypes en nieuwe technologie te ontwikkelen en testen.

De labs spelen een belangrijke rol in zowel ontwikkeling van technologie en producten als ontwikkeling van start-ups zelf, zegt Ronald Hesse van CCF. ,,Start-ups hebben investeerders nodig om ideeën of producten verder te brengen. Tegelijkertijd is een investeerder minder geneigd te investeren als zo’n start-up geen toegang heeft tot faciliteiten zoals een innolab.’’

Fonds zes maanden oud

Het fonds voor de verdere ontwikkeling en groei van Campus Groningen werd in de nazomer in het leven geroepen. Het fonds wordt gevoed met geld van overheden, banken en investeringsfondsen. Het beoogt de campus te laten groeien doordat bestaande kennis wordt omgezet in nieuwe producten en technologie.

Die producten en technologieën worden naar de markt gebracht door bijvoorbeeld nieuwe bedrijven als Reperio, QDI Systems en SG Papertronics. Zij haalden miljoenen groeigeld op bij het fonds. Dat geld stelt ze in staat de markt op te gaan.

Landbouw van de toekomst

Naast investeringen in vastgoed en jonge bedrijven heeft het fonds geld gestoken in enkele projecten die op de campus tot leven zijn gekomen. Zo werken Avebe, Cosun Beet Company (suikerfabriek), Agrifirm en Friesland Campina samen aan Fascinating.

Daarin wordt gewerkt aan het landbouwsysteem ‘van de toekomst’. Het gaat uit van gezonde voeding die duurzaam wordt geproduceerd. Uit landbouwproducten worden dankzij nieuwe technologie alle voedingsstoffen gehaald, reststromen als grond en mest worden opnieuw gebruikt. Bijvoorbeeld als energiebron in de chemische industrie.

Hesse heeft er vertrouwen in dat het fonds dit jaar het doel van 100 miljoen aan investeringen haalt. ,,Er zit een aantal projecten in de pijplijn dat dicht bij goedkeuring zit.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Duurzaam ondernemen
Duurzame landbouw
Financieel / Accounting