De rol van groen gas is nog bescheiden maar kan belangrijk worden in de toekomstige energiemix. Alle wetenswaardigheden staan in het boekje ‘Panorama Groen Gas’.

Het is de duurzame variant van aardgas: groen gas. Het zal nooit in gelijke hoeveelheden worden geproduceerd en verbruikt als de fossiele soort. Het is echter wel een onmisbare component van de duurzame energiemix van de toekomst.

Dat is althans de opvatting van een reeks organisaties en bedrijven die actief zijn in de groengassector en een boekwerkje hebben uitgebracht: Panorama Groen Gas . Het beschrijft volgens de initiatiefnemers op een toegankelijke manier alle wetenswaardigheden over het hernieuwbare gas; over de productie, de technologie, de handel en het transport.

Duurzame gassen in 2050

,,Het geeft een mooi inzicht in het landschap van groen gas”, zegt medesamensteller Ruud Paap van de New Energy Coalition (NEC), de organisatie die de uitgave verzorgde. Hij wijst erop dat er altijd veel aandacht is voor groene elektriciteit, geproduceerd met zon en wind, maar dat er in een CO2-vrije energievoorziening in 2050 ook duurzame gassen moeten zijn.

Paap: ,,Nu wordt meer dan 80 procent van de energie in huis geleverd door gas en de rest door elektriciteit. Het is de bedoeling dat elektriciteit veel toepassingen overneemt van gas. Maar dat is niet in alle gevallen mogelijk. In 2050 zal nog altijd zo’n 50 procent van de energie van moleculen komen, maar die moeten dan wel duurzaam zijn.”

Het belang van groen gas

Er is veel belangstelling voor de toekomstige rol voor groene waterstof, dat met groene elektriciteit van windmolens en zonnepanelen wordt gemaakt. De energiesector vraagt de laatste tijd steeds meer aandacht voor het belang van groen gas.

Paap: ,,Het heeft een aantal gunstige eigenschappen. Het heeft dezelfde kwaliteit als aardgas. Het kan dus zonder aanpassingen aan de infrastructuur en apparatuur aardgas vervangen. Het wordt bovendien gemaakt uit reststromen die nergens anders voor gebruikt kunnen worden en dus niet concurreren met andere toepassingen. Denk aan rioolslib, mest, restromen uit de agrarische industrie en gft. Bij groene waterstof ligt dat anders. Om dat te maken heb je groene elektriciteit nodig. Dat wordt nog spannend. Want we willen veel dingen elektrificeren. De capaciteit om groene stroom op te wekken moet dus heel snel worden opgebouwd.”

Oude binnensteden en het platteland

Groen gas zal volgens Paap nog veel en mogelijk ook lang worden gebruikt om woningen en gebouwen te verwarmen waar een alternatief voor aardgas niet voor handen of te kostbaar is. Te denken valt aan de bebouwing in oude binnensteden of woningen op het platteland zonder een nabije warmtebron.

,,Verder zal het tot in de lengte der dagen een belangrijke rol hebben als vervanger van aardgas als bouwsteen voor basischemicaliën. Denk aan biomethanol of ammoniak. In vloeibare vorm - als BioLNG - krijgt het een rol als brandstof in het zwaar transport; voor vrachtwagens en schepen. In de industrie zal het voorlopig onmisbaar zijn om heel hoge temperaturen te bereiken, die met elektriciteit niet haalbaar zijn.”

De productie van groen gas

De productie van groen gas begint - met een hoofdrol voor bacteriën - met de vergisting van organisch afval tot biogas. Dat wordt in een volgende stap zo bewerkt dat het dezelfde kwaliteit krijgt als aardgas. Dan heet het groen gas.

Het Panorama is een momentopname en beschrijft vooral de situatie van nu. Maar de productietechnieken worden snel beter, constateert Paap. ,,Het vergistingsproces is zo oud als de wereld dus niet echt innovatief. De laatste jaren zijn technieken ontdekt waardoor de productie beter en sneller kan.” Hij noemt de bijzondere vergistingstechniek, waarbij in een stap groen gas wordt gemaakt, die is ontwikkeld door Kirsten Zagt van het bureau Bareau in Heerenveen. Daarmee gaat binnenkort het rioolslib van Ameland verwerkt worden tot groen gas voor de huishoudens op het eiland.

Paap: ,,Een volgende technologie is vergassing. Daarbij gebruik je geen bacteriën voor de omzetting, maar hitte. Daarmee wordt droge, houtige biomassa - denk aan bijvoorbeeld resten uit natuur- en landschapsbeheer - vergast. De nieuwste productiemethode maakt gebruik van het beste van die twee technieken: superkritische vergassing. Daarbij kan onder hoge druk en bij een hoge temperatuur biomassa, ook natte zoals rioolslib, in hoog tempo en volledig worden omgezet in groen gas.”

Jaarproductie groen gas in korte tijd verdubbeld

Het Alkmaarse bedrijf SCW past de techniek al toe. Het wil samen met de Gasunie grootschalig groen gas gaan maken. Ook waterschappen in het zuiden van het land experimenteren met kritische vergassing.

De jaarproductie van groen gas is in korte tijd verdubbeld tot 200 miljoen kubieke meter vorig jaar. In het Klimaatakkoord staat dat 2 miljard kuub nodig is om bestaande bebouwing die niet anders duurzaam kan worden verwarmd op temperatuur te houden.

Paap: ,,Of we dat halen, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Het huidige subsidieklimaat is erg ongunstig. Daardoor kan de groei van de productie stagneren.” Hij hoopt dat het boekje ook politici bereikt. ,,En dat ze tot het inzicht komen dat we aan groene elektriciteit niet genoeg hebben, maar dat we ook moeten inzetten op groene moleculen. Die blijven tot in de lengte der dagen nodig.”

Gratis download ‘Panorama Groen Gas’

Panorama Groen Gas is een initiatief van de Vereniging Groen Gas Producenten, GasTerra, de Biogas Branche Organisatie, de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten, Groen Gas Nederland en RVO.

Het is hier gratis te downloaden .
 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Energietransitie