Groningen Seaports heeft een topjaar achter de rug. Met de uitgifte van 100 hectare bedrijfsterrein kwam recordjaar 2016 (113 hectare) nadrukkelijk in zicht.

Voor Groningen Seaports betekent dit een verwachte winst van 17 miljoen euro. En dat steekt fors af bij de cijfers over 2019 toen een winst van ongeveer 1 miljoen werd gerealiseerd.

Nieuwkomers en uitbreiding

,,Het is natuurlijk hartstikke mooi’’, zegt CEO Cas König van Seaports. ,,Maar’’, relativeert hij, ,,het zijn allemaal natuurlijk wel eenmalige baten.’’

Ruim de helft van alle grond ging naar bedrijven die zich nieuw in het gebied vestigden dan wel naar uitbreiding van bestaande bedrijven. Bedrijven als Hoefman Werkijzers en S4 GroNext komen, Heuvelman GSO en Teijin breiden uit. Daarnaast ging veel grond op voor de bouw van wind- en zonneparken.

De overslag in de havens daalde opnieuw. Van bijna 13 miljoen ton in 2019 naar ruim 10 miljoen vorig jaar.

Stikstof speelt komst groene bedrijven parten

Het zijn wat König betreft niet de grootste zorgen voor het havenbedrijf. Het voortslepende stikstofdossier baart grotere zorgen. De havenbaas heeft al diverse keren aan de bel getrokken over de stikstofcrisis.

In het najaar becijferde König dat er in de havens voor bijna 3 miljard aan investeringen op de plank blijft liggen. Zo zijn er bedrijven die zich wel in het gebied willen vestigen, maar een besluit daarover niet kunnen nemen vanwege de onduidelijkheid rond de vergunningen.

Een van de meest in het oog springende is de Almelose producent van draadstaal, Van Merksteijn. Het bedrijf heeft de plannen voor een nieuwe fabriek in Eemshaven in de wacht gezet.

Met smart wachten op oplossing

Of er nog contact is? König: ,,Ze houden ons wel in de gaten. Toen in de media werd gemeld dat er mogelijk andere plannen zijn voor het terrein dat voor hen is gereserveerd, hingen ze binnen een half uur aan de telefoon.’’

Het neemt niet weg dat Seaports ‘met smart’ wacht op een oplossing. ,,De investeringen die op de plank liggen, zouden samen 1300 banen opleveren. Het zijn bovendien stuk voor stuk plannen voor bedrijven die een verdere bijdrage leveren aan de vergroening van de industrie.

Corona

De stikstofcrisis bezorgt Groningen Seaports op dit moment meer hoofdbrekens dan de coronacrisis. ,,Er zijn bedrijven in het gebied die helaas hard zijn geraakt door de coronacrisis. Wie zien bijvoorbeeld een daling in de scheepvaart, de Borkumlijn is hard geraakt en bedrijven die leveren aan de auto-industrie. Maar het is indrukwekkend te noemen hoe er ondanks corona hard is doorgewerkt in de havens en industrie’’, zegt König.

Groene industrie

Negen jaar geleden besloot het havenbedrijf in te zetten op groene industrie. ,,Het heeft een lange aanloop gehad, maar het is mooi te zien hoe dat nu begint te landen in de vorm van bedrijven die hier aan de slag willen met duurzame productie.’’

Bedrijven als SkyNRG dat biokerosine produceert en Avantium dat plastic produceert uit houtsnippers krijgen een plek op bedrijventerrein Heveskes dat tussen de alumuminiumsmelterij van Aldel en Chemiepark Delfzijl verrijst. Seaports trok afgelopen zomer 25 miljoen uit om dit gebied om te bouwen tot bedrijventerrein.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Eemshaven
Groningen Seaports
Delfzijl
waterstof
Stikstof
Duurzaam ondernemen