Hoge gasprijs en streng klimaatbeleid nodig voor rendabele productie groene waterstof

De productie van groene waterstof is pas rendabel als de aardgasprijs langdurig hoog is en bedrijven over het gebruik van aardgas een heffing moeten betalen.

Daarvoor is een strenger klimaatbeleid van overheden nodig en een wereldwijde toename van de vraag naar gas, bijvoorbeeld doordat landen voor hun elektriciteitsproductie overstappen van kolen naar aardgas als brandstof.

Dat schrijven de onderzoekers Machiel Mulder (hoogleraar Regulering van Energiemarkten), Jose Luis Moraga en Peter Perey van de Rijksuniversiteit Groningen in een studie naar de economische omstandingheden die nodig zijn om een markt voor groene waterstof te creëren.

Grote schaal

Waterstof wordt al op grote schaal gemaakt uit aardgas, de zogeheten grijze variant. Het wordt vooral gebruikt als grondstof in de chemie. Groene waterstof wordt gemaakt door water door elektrolyse met groene stroom te splitsen in waterstof en zuurstof. Het moet in een duurzaam energiesysteem worden gebruikt als grondstof voor de chemie en als ‘brandstof’ voor de industrie, energiecentrales, de verwarming van gebouwen en de mobiliteit. Dan is er nog een blauwe variant die ook wordt gemaakt uit aardgas waarbij de vrijkomende CO2 wordt opgevangen.

Volgens de onderzoekers kan groene waterstof pas rendabel worden gemaakt als de elektriciteitsprijs lager is dan 20 euro/MWh. De laatste tien jaar lag die prijs gemiddeld op 45 euro. Mulder plaatst vraagtekens bij de algemene verwachting dat de elektriciteitsprijs door de opkomst van zonne- en windenergie zal dalen.

Stroomprijzen

De hoogleraar: ,,Investeringen in hernieuwbare energie worden alleen gedaan wanneer de stroomprijzen voldoende hoog zijn om ze terug te verdienen. De stroomprijs zal op langere termijn dus niet lager worden dan het niveau dat nodig is om die investeringen terug te verdienen. Het zal heel lastig zijn om langdurig omstandigheden te creëren die gelijktijdig gunstig zijn om groene waterstof te laten groeien en hernieuwbare elektriciteitsproductie te stimuleren. Voor dat eerste zijn regelmatig lage stroomprijzen nodig, voor het laatste juist regelmatig hoge stroomprijzen.”

De onderzoekers plaatsen ook vaagtekens bij de plannen van Gasunie en TenneT om direct bij de windparken op zee waterstof te produceren en via bestaande gasleidingen aan land te brengen. Beide bedrijven veronderstellen dat dat goedkoper is dan het leggen van elektriciteitskabels. De wetenschappers denken echter niet dat die besparing voldoende is om op zee rendabel groene waterstof te maken.

Methode

Mulder: ,,Omdat je op zee alleen waterstof kunt maken wanneer het waait, is de bezettingsgraad van de waterstofinstallaties laag. Dat is slecht voor de economische efficiëntie. Deze methode wordt pas rendabel als de investeringskosten van zowel elektrolyse als hernieuwbare stroom fors zijn gedaald.’’

De onderzoekers suggereren dat grijze waterstof ook een alternatief kan zijn om de CO2-uitstoot terug te dringen, als groene waterstof financieel niet uit kan. Bij lage gasprijzen zijn de kosten van de productie van blauwe waterstof ook lager. Bij een CO2-prijs van minimaal 30 euro is het bovendien rendabel om de vrijkomende CO2 op te vangen en op te slaan. (De laatste maanden schommelde die prijs tussen de 18 en 25 euro).

Blauwe waterstof is dan goedkoper dan de grijze waterstof. Mulder: ,,Ook voor blauwe waterstof geldt dat hogere belastingen op het gebruik van aardgas door de industrie nodig zijn om het een aantrekkelijk alternatief te laten zijn. Ook blauwe waterstof is dus alleen kansrijk wanneer er een streng klimaatbeleid wordt gevoerd.”

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.