Plannen om de veestapel de komende jaren fors te reduceren zijn overbodig. Dat zegt emeritus hoogleraar Rudy Rabbinge, tevens lid van de commissie Remkes.

Haagse topambtenaren schrijven in een beleidsanalyse dat een forse krimp van de veestapel tot zo’n 30 procent de komende jaren onvermijdelijk is als Nederland de stikstof- en natuurdoelstellingen wil halen. De overheid kan daarvoor kiezen uit gedwongen uitkopen, het opleggen van een krimpverplichting aan boeren of de invoering van ammoniakbelasting voor veehouders, aldus de ambtenaren.

Het advies speelt onvermijdelijk een rol in de kabinetsformatie. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot stelde twee jaar geleden al voor de veestapel in ons land te halveren, zodat als gevolg van de stikstofcrisis bouw en industrie niet op slot hoefden. Volgens De Groot is het eerlijke verhaal over de landbouw dat die in de toekomst met veel minder dieren verder moet. De uitlatingen van het D66-Kamerlid waren mede de aanleiding voor het massale boerenprotest dat jaar.

Onzin

De in Zuidwolde woonachtige voormalige PvdA-senator en agronoom Rabbinge vindt het onzin om de veestapel drastisch te reduceren. ,,Het is een zeer slechte oplossing. Je moet niet naar de veestapel kijken, maar naar de problemen en die aanpakken. Je moet kijken naar de bron. De landbouw kan het probleem zelf oplossen, boeren moeten een inspanning leveren. Het uitkopen van boeren is het laatste dat je moet doen en dan nog alleen heel selectief.’’

,,We hebben in Nederland al veel minder koeien en varkens dan twintig jaar geleden. Koeien geven ook veel meer melk, nu vaak al 12.000 liter per jaar, tegen zo’n 7.000 liter vroeger. Agrariërs moeten de gelegenheid krijgen zelf het uitstootprobleem op te lossen. Ze moeten emissieloos boeren. Hoe ze dat precies willen doen, moeten ze zelf regelen. Je kunt denken aan het zeer nauwkeurig doseren van veevoer, het veranderen van voeding en het nog meer afvangen van emissies. Er zijn investeringen in stallen en voeding nodig.’’

Juiste moment

,,Ook in de akkerbouw is al van alles mogelijk, door de precisielandbouw en het gebruik van drones. Je moet op het juiste moment de juiste hoeveelheid mest geven. De overheid dwingt nu mensen op een bepaalde manier te boeren. Stop met al die voorschriften en regels, laat de boeren het zelf doen. We hebben heel innovatie boeren. We kunnen dit gewoon’’, aldus Rabbinge.

De Drent verzorgt komende dinsdagavond samen met Aiko Hensums van het Expertisecentrum PFAS voor de gemeente Westerkwartier een sessie over de situatie rond stikstof en PFAS. De bijeenkomst is via een livestream te volgen op de website van de gemeente en begint om 19.30 uur.
 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie