Het vakantiegeld kan ditmaal tegenvallen, meldt salarisverwerker ADP. Wie een hoger inkomen heeft, betaalt meer belasting dan vorig jaar. Mag een baas met geldnood de uitbetaling ook opschorten? Vijf vragen.

1. Hoeveel vakantiegeld krijg ik eigenlijk?

Het vakantiegeld moet, wettelijk bepaald, minimaal 8% van het bruto jaarloon zijn. Soms is in cao’s vastgelegd dat het meer is, bijvoorbeeld 8,33%. Je krijgt het volledige vakantiegeld alleen als je van 1 juni 2020 tot en met 1 juni 2021 in dienst was. Ben je later begonnen, dan krijg je het vakantiegeld naar rato.

2. Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld?

Volgens de wet moet het worden uitbetaald voor juni. Traditiegetrouw betalen de meeste werkgevers het uit in mei, stelt Pascal Besselink van juridisch dienstverlener Das. „Vaak is dat ook in de cao vastgelegd. In sommige branches wordt het vakantiegeld met elk maandsalaris uitbetaald, maar dan moet dat in het arbeidscontract en op de loonstrook wel duidelijk worden aangegeven.”

3. Waarom betaal ik eigenlijk zoveel belasting over vakantiegeld?

Hoewel het vakantiegeld bruto bijna een maandsalaris is, is het dat netto zeker niet. Omdat belastingkortingen als algemene heffingskorting en arbeidskorting al in het gewone maandsalaris worden verrekend, wordt het vakantiegeld volledig belast.

Daarnaast wordt nog een verrekening toegepast van de heffingskorting. Deze belastingkorting gaat omlaag zodra je inkomen stijgt. Met de uitbetaling van vakantiegeld stijgt je inkomen: je krijgt dan dus een lagere korting. Daar wordt in het vakantiegeld rekening mee gehouden.

Vanwege de veranderde afbouw van de fiscale arbeidskorting valt het vakantiegeld voor werknemers met een hoger salaris dit jaar lager uit dan vorig jaar: met een inkomen van drie keer modaal krijg je bijna €500 minder, meldt salarisverwerker ADP.

4. Mijn baas heeft het moeilijk. Hij kan en wil ons vakantiegeld niet uitbetalen. Mag dat?

Het simpele antwoord is nee, benadrukt jurist Besselink. „Het recht op minimaal 8% vakantiegeld is wettelijk vastgelegd. Daar kan een werkgever niet van afwijken.”

5. Mijn baas wil het vakantiegeld later uitbetalen. Mag dat?

„Alleen als jij daarmee akkoord gaat. Afspraken met vakbonden, ondernemingsraad of de meerderheid van het personeel voldoen niet”, legt Besselink uit. Maar als de baas kan laten zien dat hij het hoofd anders niet boven water kan houden, is het mogelijk ook in jouw belang om ermee in te stemmen dat het vakantiegeld later of in termijnen wordt uitbetaald.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie