Gas zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden.

Nederland wil van het aardgas af, maar het gebruik neemt al jaren toe (acht miljoen huishoudens koken en stoken op gas van Groningen-kwaliteit)

Gas zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden. Foto Kees van de Veen

Nederland wil van het aardgas af, maar het verbruik neemt al jaren gestaag toe.

Dat was in 2020 weer 1,2 miljard kubieke meter meer dan in het voorgaande jaar waardoor het totaal kwam op 39,5 miljard kubieke meter. De toename over de periode 2015-2020 bedraagt inmiddels 5,2 miljard kubieke meter.

De cijfers staan vermeld in het jaarverslag over 2020 van de Groningse gashandelsonderneming GasTerra, die vanwege het einde van de gaswinning in Groningen eind 2024 ophoudt te bestaan.

,,Het is natuurlijk paradoxaal dat we als Nederland hebben gezegd ‘we gaan van het gas af ’ en de gasvraag alleen maar toeneemt”, zegt CEO Annie Krist. ,,De energietransitie is hard nodig, maar energiebeleid ook.”

Gas zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden

Oorzaak van de toename: door de relatief lage gasprijs staan de kolencentrales vaak stil en worden vooral gascentrales ingezet om elektriciteit te produceren. Gas zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden. Kolencentrales worden in 2030 in ons land verboden. Als in een duurzaam energiesysteem de zon niet schijnt en het niet waait, zijn gascentrales het voor de hand liggende alternatief voor de productie van elektriciteit. Gas stoot nu eenmaal beduidend minder CO2 uit dan kolen.

Krist: ,,En we verzorgen met het gas niet alleen de elektriciteitsvoorziening in ons eigen land, maar ook voor afnemers in het omliggende buitenland. Daar sluiten ze ook kolen- en kerncentrales. Op dezelfde momenten als wij hebben ze daar last van zogeheten ‘schemerluwte’, dat er geen wind en zon zijn. Dan heb je gascentrales, die zich gemakkelijk aan kunnen passen aan de vraag naar stroom, hard nodig. Daar is nog geen andere oplossing voor. De productie uit het Groningenveld stopt binnenkort en de winning uit de kleine velden loopt ook terug. We zullen dus steeds meer importeren.”

Acht miljoen huishoudens in Nederland zijn afhankelijk van laagcalorisch gas van Groningen-kwaliteit

Niet alleen om de gascentrales draaiende te houden, benadrukt Krist, maar ook voor het koken en stoken. Acht miljoen huishoudens in Nederland zijn daarvoor afhankelijk van laagcalorisch gas van Groningen-kwaliteit. Dat geldt ook voor vier miljoen Duitse en honderdduizenden Franse en Belgische gezinnen. De ombouw van hun apparatuur voor gebruik van hoogcalorisch gas duurt nog jaren.

In Nederland zullen de stikstoffabrieken van Gasunie in Ommen, Wieringermeer en vanaf volgend jaar in Zuidbroek daardoor nog jaren miljarden kubieke meters hoogcalorisch gas uit het buitenland en de kleine velden geschikt moeten maken voor huishoudelijk gebruik.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu