Noordelijke infra: bouwprojecten moeten door

De zuidelijke ringweg (links) in Groningen.

Noordelijke infrabedrijven hebben het door de coronacrisis niet makkelijk, maar zijn positief gestemd. Bouwers zien de aanvragen de laatste weken iets aantrekken.

Dat zegt George Kempenaar, voorzitter van infraplatform Noord van Bouwend Nederland.

Bouwend Nederland bracht woensdag een onderzoek naar buiten over de gevolgen van de coronacrisis. Landelijk is het beeld behoorlijk somber. Zo heeft bijna de helft van de bedrijven het aantal offertes de afgelopen maanden met meer dan 25 procent zien dalen, 70 procent heeft op dit moment nog werk voor maximaal drie maanden.

Noord-Nederland minder ingrijpend

De enquête laat zien dat die cijfers voor Noord-Nederland minder ingrijpend zijn. Zo ziet het gros van de bedrijven geen daling van het aantal offertes en bestekken. De meeste bedrijven hebben voor de komende twee tot drie maanden werk.

Kempenaar, in het dagelijks leven directeur van aannemersbedrijf Jansma Drachten, bevestigt het beeld. ,,Het is de afgelopen maanden heel lastig geweest. Maar Bouwend Nederland was er wel heel snel bij met een protocol voor buiten werken. Daardoor konden we in elk geval door. En, wat heel belangrijk is, we konden dus ook rekeningen sturen. Dat was in bijvoorbeeld de horeca wel anders.’’

Thuiswerken is obstakel in communicatie

Voorname obstakels voor infrabedrijven zijn ambtenaren die thuiswerken. Dat bevordert de communicatie niet. Ook het feit dat informatieavonden voor omwonenden van bouwprojecten niet door konden gaan, levert vertraging op zegt Kempenaar.

,,Je ziet dat wel weer een beetje op gang komen, nu bijeenkomsten met 30 mensen weer door mogen gaan. Maar het blijft op dit moment lastig plannen. Dat maakt het allemaal wel ongewis.’’

Projecten in voorbereiding

Kempenaar noemt de infra laat-cyclisch. Waar er nu nog redelijk doorgewerkt kan worden, zou de klap later dit jaar dus nog hard kunnen vallen. Kempenaar: ,,Dat hoeft niet als iedereen maar zijn werk blijft doen. Er zijn genoeg projecten in voorbereiding. Het gaat er nu om dat die projecten ook door kunnen gaan.’’

Veel infrabedrijven werken in opdrachten van gemeenten, provincies en waterschappen. Het onderzoek van Bouwend Nederland bevestigt landelijk een eerder onderzoek van 1Vandaag dat aantoonde dat gemeenten bezuinigen op uitgaven in de infrastructuur om zo gestegen uitgaven in het sociale domein op te vangen.

Uitstel onderhoud is kapitaalvernietiging

Vertaald naar Noord-Nederland valt dat mee. Slechts enkele bedrijven zien gemeenten er in deze zin negatief uitsteken. Gemeenten die onderhoud aan wegen, bruggen of fietspaden uitstellen, zijn naar de mening van Kempenaar ook niet verstandig bezig. ,,Hoe dan ook doe je dan aan kapitaalvernietiging.’’

menu