Windmolens in de Eemshaven zorgen voor duurzame energie. Op de achtergrond de oude poldermolen De Goliath.

Ondernemers in Groningen meer bezig met klimaat dan collega's in Drenthe

Windmolens in de Eemshaven zorgen voor duurzame energie. Op de achtergrond de oude poldermolen De Goliath. Foto: Duncan Wijting

Veel ondernemers in Groningen zijn actiever met de klimaatafspraken dan hun collega’s in Drenthe. Dat blijkt uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel.

Ruim 42 procent van het Nederlandse bedrijfsleven zegt in datzelfde onderzoek op dit moment helemaal niet bezig te zijn met maatregelen om te voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt bij het Klimaatakkoord, dat in juni 2019 is gepresenteerd door het Kabinet. Onder hen relatief veel kleine bedrijven. Veertig procent van de bedrijven zegt daarentegen wel voorbereidingen te treffen, of daarmee bezig te zijn.

Dat zijn vooral ondernemingen in de sectoren verhuur en handel in onroerend goed, delfstoffenwinning, vervoer en opslag en bouwnijverheid. In onder meer de handel, horeca, cultuur, sport en recreatie en overige dienstverlening worden nog geen of nauwelijks voorbereidingen getroffen, leert het onderzoek.

Groningers meest actief

Ondernemers in Groningen, Friesland en Utrecht zijn het meest actief. Een fors aantal ondernemers uit die provincies geeft aan al te voldoen aan de klimaatafspraken of treft daar voorbereidingen voor. Relatief veel bedrijven in Noord-Brabant en Drenthe zijn niet met het klimaat bezig en treffen ook geen voorbereidingen om zich te houden aan de afspraken die onderdeel zijn van het Klimaatakkoord.

Bedrijven zijn verplicht om de afspraken uit het akkoord na te komen. Op 1 januari 2023 moeten bijvoorbeeld alle kantoren in Nederland, groter dan 100 vierkante meter, zijn voorzien van energielabel C. Tegelijkertijd wordt de energiebesparingsplicht uitgebreid en moeten er energie- en CO2-besparende maatregelen worden genomen.

In het Klimaatakkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, met 49 procent reductie in 2030. Deze afspraken hebben gevolgen voor het Nederlands bedrijfsleven, van groot tot klein, aldus de Kamer van Koophandel. Die noemt de uitkomst van het onderzoek een ‘helder signaal’. ,,Meer dan de helft van de bedrijven is op dit moment nog niet voldoende voorbereid.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu