De FNV-staking voor onbepaalde tijd bij Teijin Aramid lijkt onvermijdelijk. Ceo Peter ter Horst wil niet wijken. ,,Er lag een prachtig cao-bod”, zegt hij.

Peter ter Horst, ceo van kunstvezelfabrikant Teijin Aramid, ziet de komende dagen met zorgen tegemoet. Dinsdagmiddag om 14.00 uur begint bij de fabriek in Emmen de staking voor onbepaalde tijd die de FNV heeft uitgeroepen. Reden: de vakbond en het bedrijf konden het niet eens worden over de loonsverhoging in de driejarige cao die met terugwerkende kracht per 1 april 2020 had moeten ingaan.

Vijftien maanden overleg over cao

,,Wat de materiele schade is? Dat is moeilijk in te schatten. Het hangt er ook vanaf hoe lang het allemaal gaat duren”, zegt Ter Horst.

Hij vreest het effect van de acties op de werkvloer. ,,Zo’n staking heeft gevolgen voor de onderlinge verhoudingen. Er zijn mensen die willen staken, maar er zijn er ook die dat niet willen. Je krijgt toch een tweedeling die lang kan door etteren. Terwijl we het als team moeten doen. Onze verkopers hebben de laatste jaren hard gewerkt om nieuwe klanten binnen te halen. Die moeten nu af en toe nee verkopen. Dat is vervelend.”

De vakbonden en Teijin Aramid spraken mede door de coronacrisis langdurig over de cao, vijftien maanden. Over één punt werd met name de FNV het niet eens met de gesprekspartners: de loonsverhoging. Het bedrijf bood een eenmalige verhoging van 6,25 procent per 1 april 2021, de FNV wilde minimaal drie procent in elk van de drie achtereenvolgende jaren. Drie kwart van de leden stemde voor acties. De FNV verlangt nu weer de verhoging waarmee het de onderhandelingen begon: drie keer vijf procent

Bedrijf wil looneis bond niet inwilligen

Bij eerdere cao-conflicten zwichtte Teijin Aramid kort voor de staking voor de eisen van de FNV. De kunstvezelfabrikant is evenwel vast vastbesloten nu de poot stijf te houden. ,,Dat hebben we op verschillende plaatsen en momenten laten weten”, zegt Ter Horst.

,,Er lag een prachtig bovengemiddeld pakket, compleet met een bedrijfs-aow en dat ook voorsorteert op de nieuwe pensioenafspraken. De FNV hield echter vast aan een enorme loonsverhoging. Die zal ook niet toegeven. Daar gaan we ook niet mee in gesprek. Wel met onze mensen. Ik hoop dat ze uiteindelijk inzien dat ons bod niet slecht is.”

Ter Horst zegt van veel medewerkers e-mails te hebben gekregen die dat ook vinden, ook van FNV-leden.

De ceo: ,,Ik heb hier een grafiek liggen met lijntjes van onder meer de gemiddelde loonontwikkeling en de inflatie in de afgelopen twintig jaar. Het lijntje dat helemaal bovenaan loopt is dat van het Teijin-loon. Als ik dat zie denk ik: Daar kan het toch niet aan liggen? Gelukkig zijn de leden van De Unie en de CNV wel in meerderheid akkoord gegaan met ons eindbod.” De CNV heeft echter zijn leden toestemming gegeven mee te staken als ze dat willen.

De FNV heeft door zijn hoge organisatiegraad bij Teijin Aramid echter een leidende positie onder de werknemers. De vakbond had de laatste jaren vaak conflicten bij het bedrijf. De achterban schaarde zich steevast achter harde acties. Hoe verklaart Ter Horst dat?

,,Dat is moeilijk in te schatten”, zegt de ceo. ,,Soms heb ik de indruk dat de FNV een dubbele agenda heeft. Ze hebben het niet gemakkelijk. Ze willen leden werven. Ik kan me voorstellen dat dat speelt.”

‘Relatie leidinggevenden en personeel kan beter’

Ter Horst wil het management van het bedrijf echter niet vrij pleiten van enige schuld van de moeizame verstandhouding met de medewerkers. De ceo: ,,De relatie tussen leidinggevenden en personeel kan beter. Dat ligt aan beide kanten. De medewerkers moeten met hun op- en aanmerkingen eerder naar ons toe komen, de leidinggevenden moeten beter naar hen luisteren. Als bedrijf zijn we ambitieus, hebben grote plannen en investeren in onze fabrieken. Ik hoor van onze mensen dat ze de ontwikkelingen soms erg snel vinden gaan. Daar moeten we aandacht voor hebben. Nu escaleren conflicten soms in het zicht van een cao. Met onze mensen moeten we stappen zetten om dat te voorkomen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie