Rijk gecharmeerd van Drentse plannen circulaire bouw

Leerlingen van het Hondsrug Vakcollege bevestigen gevelbekleding aan een tiny house voor een materiaaltest. Foto: Boudewijn Benting

Het project om circulair bouwen in Drenthe een impuls te geven, staat in de warme belangstelling van het Rijk.

In antwoord op vragen van kamerlid Erik Ziengs (VVD) zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) het project rond circulair wonen in Drenthe van belang te vinden.

Ze wil met haar collega van Binnenlandse Zaken in overleg over financiële steun.

Corporaties, bedrijven en instellingen

In Drenthe Woont Circulair werken acht woningcorporaties samen met bedrijven kennisinstellingen. De experimenten op zes verschillende projecten moeten er uiteindelijk toe leiden dat woningen betaalbaar circulair gebouwd worden. Kortweg komt circulaire bouw er onder meer op neer dat bouwmaterialen opnieuw worden gebruikt.

Slopen en nieuwbouw

In het project willen de corporaties de manier van bouwen en exploiteren van woningen veranderen. In Drenthe gaat het om 40 sloopwoningen en 70 nieuwbouwwoningen verspreid over de provincie.

Het doel is in 2040 volledig circulair te bouwen en te renoveren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie