Nederland telt duizenden landbouwbedrijven. De ammoniak uit de mest van deze dieren wordt omgezet in stikstof. Foto: ANP

Drentse boerin is moe van de stikstofcrisis: 'Er zijn al zoveel stappen gezet, maar het is nooit genoeg'

Nederland telt duizenden landbouwbedrijven. De ammoniak uit de mest van deze dieren wordt omgezet in stikstof. Foto: ANP

In Den Haag zet Johan Remkes woensdag zijn plannen uiteen voor een snelle uitweg uit de stikstofcrisis. Minder hard rijden op de snelweg en verkleinen van de veestapel, zijn ideeën die al zijn uitgelekt. De landbouw houdt het hart vast. Opnieuw.

,,Weet je’’, verzucht Irene van der Sar, ,,het houdt gewoon niet op.’’ Van der Sar heeft een veehouderij in Alteveer.

Volgens de Drentse is de veehouderij al lang bezig met reductie van stikstof en het Programma Aanpak Stikstof. ,,Nu is er een uitspraak van de Raad van State, merkt iedereen de gevolgen en moeten veehouders opnieuw inleveren.''

Steeds strengere regels

Op het bedrijf bij Alteveer heeft Van der Sar de afgelopen jaren al diverse maatregelen genomen om te voldoen aan steeds strengere regels. ,,We zijn biologisch gaan produceren, we hebben vee ingeleverd. Maar je hebt het gevoel dat je steeds achter de feiten aanloopt. Heb je de ene maatregel genomen, dan staat het volgende alweer voor de deur.’’

Typerend voor de situatie in de hele Nederlandse landbouw, die steeds meer het gevoel heeft de kop van Jut te zijn. ,,Er zijn al zoveel stappen gezet. Maar het is nooit genoeg, het houdt niet op.’’

Wat Remkes vandaag precies gaat voorstellen, maar ieder voorstel om de veestapel te reduceren, is er een die ingrijpend zal zijn en pijn doen.

De pijn eerlijker verdeeld

,,Stel Remkes komt met een reductie van 10 procent, dan vraag ik me af hoe ze dat willen gaan doen. Je zet mensen tegen elkaar op. Kijk in de supermarkt hoeveel verschillende soorten melk je kunt kopen. Iedereen wil zijn eigen product leveren, iedereen wil het eigen bedrijf profileren. Dat geeft anderen het gevoel dat ze het niet goed doen.’’

Waar ingrijpen pijn doet, moet de pijn eerlijker verdeeld, meent Van der Sar. Ten opzichte van andere sectoren, zoals de bouw, delft de landbouw hevig het onderspit. ,,Ja dit zet ook sectoren tegen elkaar op. Zeker als je bedenkt dat de landbouw al jaren maatregelen treft om de uitstoot tegen te gaan. Ik denk ook dat alle feiten niet goed worden belicht. Want wat willen we nu in Nederland? Een Formule 1 race in kwetsbaar duingebied of eten?’’

menu