Door corona kunnen de 'captains of industry'uit Groningen en Drenthe hun nieuwjaarswens niet op een receptie uitspreken. Hier doen ze dat wel

Jouke de Vries

Door de corona in de eerste week van het jaar geen nieuwjaarsrecepties met bubbels en bitterballen. Wat zouden de voormannen en –vrouwen van de noordelijke economie hebben gezegd in hun toespraak? DvhN vroeg het hen. Tien keer 100 woorden uit hun niet uitgesproken nieuwjaarsspeeches.

Dirk Bruins, voorzitter LTO Noord

‘De oplossingen vinden waar 2021 om vraagt’

loading  

,,Boeren en tuinders zijn er voor ons allemaal. Zij werken dag en nacht aan de basis van ieders bestaan. Want zij produceren voedsel en zijn leverancier van een groene omgeving. Maar ze doen meer, ze zorgen voor energiebronnen, een gezonde leefomgeving, bieden ruimte aan recreanten en vangen kwetsbare groepen uit de samenleving op en bieden ze zingeving. Als LTO Noord zetten we in 2021 vol in op samenwerking. De mix van gezond boerenverstand, interactie met de samenleving met de ondersteuning van overheid en kennisinstituten, moet het mogelijk maken om samen de uitdagende oplossingen te vinden waar 2021 om vraagt. ‘’

Dina Boonstra, algemeen directeur NOM

‘Kennis delen en krachten bundelen’

loading  

“Groeien begint hier. Het credo van de NOM geldt wat mij betreft voor heel Noord-Nederland. Er is momentum voor Noord-Nederland. Groeien met de noordelijke investeringsagenda, gebruikmakend van de financiële middelen uit de Europese en landelijke fondsen. Subsidies zijn er alleen als er ook geïnvesteerd wordt. Daarbij kan de NOM ondernemers helpen. We werken aan een incubator zodat goede ideeën snel tot wasdom komen, broedplaatsen voor succesvolle start-ups, en aan de oprichting van een fonds om (buitenlandse) bedrijven een duwtje in de rug te geven om zich hier te vestigen. Om de noordelijke innovatieve ambities waar te maken is samenwerken cruciaal. Laten we kennis delen en onze krachten bundelen. Groeien begint nu!”

Nico Vanderveen, directeur warenhuis Vanderveen in Assen

‘Leve het winkelparadijs. Opening soon’

,,Vrienden! In ons 124-jarige bestaan hebben we dit nog niet eerder meegemaakt: dag na dag gesloten warenhuisdeuren en een stil stadshart. De als ‘essentieel’ aangewezen afdelingen, onze webshops en de verzendservice doen hun best, maar dit is toch niet zoals we een normaliter bruisend en inspirerend topwarenhuis willen zien. En nu? Onze voorganger Harry Selfridge wist er wel raad mee: ‘There are no hard times for good ideas ’, zei hij in een van zijn memorabele toespraken. En zo is het. Ideeën voor het naderende warenhuisjubileum, voor originele collecties van de zestig warenhuisafdelingen et cetera. Leve het winkelparadijs. Opening soon .”

Marieke Abbink-Pellenbarg, algemeen directeur New Energy Coalition

‘De energietransitie gaat ons allemaal aan’

 

,,Natuurlijk stond 2020 in het teken van de pandemie. Ondertussen wacht het klimaat niet. Om de klimaatdoelen te halen, moeten we hard aan het werk met de energietransitie; voor velen een vaag begrip. Maar net als de pandemie gaat de energietransitie ons allemaal aan. Niet alleen de politiek en grote bedrijven. Ook ons midden- en kleinbedrijf, studenten, burgers. U en ik. De energietransitie biedt Noord-Nederland kansen en banen, een nieuw perspectief. Er wordt veel - over - gepraat. Met onze kennis, ervaring, drive en samenwerking als regio staan we goed voorgesorteerd en maken we het verschil. Nu samen aan de slag.’’

René Luinstra, voorzitter Ondernemerskring Oost-Groningen

,Zodra mogelijk het glas heffen’

loading  

,,In 2021 hoop ik dat ondernemend Oost-Groningen elkaar weer in levenden lijve kan treffen. De fysieke ‘handshake’ is verworden tot videomeetings en digitale borrels, maar ook deze hebben ervoor gezorgd dat we goed in contact zijn gebleven om elkaar te inspireren. Zodra het mogelijk is wil ik, op een mooie locatie in Oost-Groningen, gezamenlijk het glas heffen om te proosten op een nieuw en succesvol jaar, waarin we elkaar een hart onder de riem steken en onze schouders gezamenlijk onder een succesvol ondernemerschap in 2021 zetten!”

Jelle Dokter, voorzitter Ondernemend Emmen

‘Blijvende inzet voor economisch klimaat’

,,Ondernemend Emmen, de belangenbehartiger van ondernemers in Emmen, blijft zich ook in 2021 inzetten voor verbetering van het economische klimaat op de volgende terreinen:

  •  Het verbeteren/opwaarderen van de (digitale) Infrastructuur en duurzame mobiliteit;
  •  Het ontwikkelen van een Human Capital-agenda oftewel het blijvend investeren in en opleiden van (intern) personeel alsook het toekomstige personeel
  •  Nog meer de samenwerking zoeken met het onderwijs met als doel het opleiden van gekwalificeerde medewerkers uit de regio voor de regio
  •  Het verduurzamen van de bedrijventerreinen met als doel energieneutrale bedrijventerreinen.

Tevens zal Ondernemend Emmen nog nadrukkelijker de samenwerking zoeken met haar zusterorganisatie het Wirtschafts Verband Emsland om grensoverschrijdend ondernemen te stimuleren.”

Sieger Dijkstra, voorzitter VNO-NCW MKB Noord

‘Zelf onze toekomst creëren’

loading  

,,Op naar een jaar waarin alle deuren weer opengaan, we ons vrij kunnen bewegen en waarin we weer gezond kunnen ondernemen! In maart 2020 hebben we aan den lijve ondervonden dat zelfs een paar dagen vooruitkijken al lastig was. En als we iets verder vooruitkijken dan weken en maanden, dan zien we ontwikkelingen op ons afkomen die ons leven voorgoed gaan veranderen. Hoe precies, dat weet niemand. Maar de beste manier om de toekomst te voorspellen is haar zelf te creëren ! Dus laten we daar dit nieuwe jaar in Noord-Nederland mee aan de slag gaan!’’

Jantje Schiphorst, bestuurder Economic Board Groningen

‘Samen voor het beste voor het MKB’

loading  

,,Het jaar 2021 luidt een nieuwe fase in voor Economic Board Groningen. De afgelopen vijf jaar heeft Economic Board Groningen met een ondernemend en slagvaardig team met veel energie en passie gewerkt aan de opgave om de bedrijvigheid en werkgelegenheid in het aardbevingsgebied te bevorderen, met resultaat! Dat resultaat, gecombineerd met onze ervaring met bedrijven en ondernemers in het gebied, gaan we verder voortzetten. Daarover zijn we in gesprek met gemeenten en provincies en met onze stakeholders en samenwerkingspartners. Samen gaan we ook de komende jaren voor het beste voor het MKB in Groningen!’’

Cas König, CEO Groningen Seaports

‘Nederlandse rotonde duurzame energie worden’

loading  

,,Sinds het begin van de crisis werken de bedrijven in Delfzijl en de Eemshaven onverminderd hard door. Ondanks de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van het coronavirus. Daar ben ik enorm trots op! Ook dit jaar blijven de havens volop operationeel, want gebleken is dat we juist in een crisis als deze niet zonder de industrie in de Groninger zeehavens kunnen. Bovendien wachten ons nog genoeg andere uitdagingen: de waterstofagenda, de ontwikkeling van bedrijventerrein Heveskes en de stikstofcrisis. Miljarden aan investeringen zijn door stikstof uitgesteld, terwijl bedrijven zich hier graag vestigen vanwege de groene mogelijkheden. We blijven ons daarom ook in 2021 inzetten om dé Nederlandse rotonde te worden voor duurzame energie!’’

Jouke de Vries, voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen

‘Licht aan het einde van de tunnel’

loading  

,,We kijken terug op een bijzonder jaar en het nieuwe jaar zal ook de nodige uitdagingen kennen. We moeten nog even volhouden, maar nu het coronavaccin er is, lijkt er licht aan het einde van de tunnel te zijn. Onze medewerkers en studenten hebben laten zien dat ze ontzettend flexibel en wendbaar zijn. Ik wens ze toe dat ze dit weten vast te houden en dat we het beste van de twee werelden kunnen verenigen: online en offline. We kijken er naar uit elkaar weer vaker fysiek te ontmoeten, met name ook informeel, en om samen onze successen te vieren.’’

menu