Met het naderende einde van de gaswinning in Groningen, verliest gashandelsonderneming GasTerra zijn belangrijkste handelswaar. Wat nu? Gasterra-topvrouw Annie Krist geeft antwoord.

De mededeling van minister Wiebes maart vorig jaar dat de gaswinning in het Groningen-veld wordt afgebouwd, had ook voor de 160 medewerkers van de Groninger gashandelsonderneming GasTerra een bijzondere impact. Immers de belangrijkste missie van het bedrijf is het Nederlandse aardgas voor een zo goed mogelijk prijs te verkopen. Maar wat is het bestaansrecht van GasTerra zonder het grootste deel van die handelswaar, het gas uit Groningen?

We hebben alleen maar méér werk gekregen

,,Het paradoxale is dat we na het besluit van Wiebes alleen maar meer werk hebben gekregen”, zegt GasTerra-topvrouw Annie Krist. Immers, aan de winning van het Groningse, laag-calorische gas werd in lijn met de afbouw van de winning een nieuwe limiet opgelegd. ,,En wij moeten van dag tot dag kijken hoe we toch aan genoeg laag-calorisch gas komen. Wat voor weer wordt het, hoe reageert de markt daarop, moeten we gas uit de bergingen halen, uit de kleine velden of toch uit het Groningenveld?”, aldus de ceo van de gashandelsonderneming.

Ze doet haar verhaal bij de toelichting op de jaarcijfers over 2018. Ondanks dat het jaar door het besluit van Wiebes een keerpunt werd in de geschiedenis van Nederland als gasland, is dat in vergelijking met 2017 nog niet uit de omzet en de verhandelde volumes af te lezen. GasTerra verkocht vorig jaar 55,5 miljard kubieke meter gas, slechts een miljard minder dan in het voorgaande jaar. Door een opleving van de gasprijs steeg de omzet van 9,6 naar ruim 11 miljard euro.

Krist: ,,Onze verkoop was maar iets minder. Wij vinden dat niet zo bijzonder, maar veel mensen in het land zullen daar anders naar kijken. Men denkt dat we van het gas los gaan. Maar dat gebeurt nog lang niet. “

Bijna de helft van het gas uit Rusland en Noorwegen

Hoe veel gas Nederland vorig jaar verbruikte is nog niet bekend, maar de verwachting is dat het volume niet ver af zit van de 37 miljard kuub in 2017. Wie de gascijfers onder de loep neemt, ziet wat er wél verandert op de Nederlandse gasmarkt. Van de verhandelde 55,5 miljard kubieke meter, kwam ruim 23 miljard kuub uit het buitenland (overwegend Rusland en Noorwegen) of een van de handelsplaatsen, 15 miljard kuub uit de kleine velden en 17,8 miljard kuub uit het Groningenveld. In 2013 was dat nog het drievoudige. De komende tien jaar daalt de gaswinning in Groningen verder naar 0. Met importgas dat in stikstoffabrieken laag-calorisch wordt gemaakt moet Nederland de periode tot een aardgasloos tijdperk overbruggen, dat nog ver verwijderd lijkt.

Heeft GasTerra zonder Gronings gas nog een toekomst? Krist: ,,Daar denken we hard over na. Ons bedrijf is altijd een echte groothandelaar geweest, maar in het verlengde van producent NAM. En het NAM-aandeel in de verhandelde hoeveelheid wordt steeds kleiner. We worden dus steeds meer een gewone gashandelaar.”

Gasgroothandel blijft

Desondanks kan een gasgroothandel, al dan niet GasTerra geheten, ook na de sluiting van het Groningenveld een nuttige rol hebben, veronderstelt Krist. ,,In eerste aanleg voor de aardgasmarkt. Nederland is nog altijd voor 40 procent van zijn energiebehoefte afhankelijk van gas. Ik denk dat Nederland in de tweede helft van de jaren ’20 en een lange periode daarna nog altijd zo’n 25 tot 30 miljard kubieke meter aardas nodig heeft. Het zal ook nog lang een functie hebben als back-upbrandstof naarmate we steeds meer zonne- en windenergie krijgen. En er ontwikkelt zich ook een markt voor duurzame gassen.”

GasTerra verhandelt nu al groen gas, 120 miljoen kubieke meter in het afgelopen jaar. De ceo wijst op de rol die deze duurzame brandstof in de toekomst kan hebben voor bijvoorbeeld de bebouwde omgeving.

Krist: ,,Die verbruikt nu nog 15 miljard kubieke meter. Dat volume gaat naar verwachting door isolatie en de inzet van warmtepompen naar 5 miljard kuub in 2030. De voorspelling is dat in dat jaar de groen gasproductie 2,5 miljard kuub bedraagt, de helft van wat de bebouwde omgeving dan nodig heeft.”

Vraag in omliggende laden neemt toe

In het verlengde van haar bespiegelingen wijst Krist erop dat de handel in aardgas voor Nederland nog altijd profijtelijk kan zijn, ook als de vraag naar de fossiele brandstof in eigen land afneemt.

,,In ons land neemt het gasverbruik misschien af, maar ik zie de vraag in de omliggende landen toenemen. Daar wordt het gezien als goede vervanger van bruin- en steenkool. We hebben een geweldige infrastructuur en een florerende handelsplaats. Waarom zouden we als gewoon gasland dat afhankelijk is van import niet ons voordeel blijven doen met de opslag, distributie en handel in aardgas?”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie