Zicht op akkoord cao woningbouwcorporaties

De vakbonden FNV en CNV hopen eind deze maand te horen of de achterban kan leven met een nieuw cao-voorstel. Twee weken geleden bereikten de bonden met werkgeverskoepel Aedes een akkoord.

CNV-onderhandelaar Robbim Heins noemt het bereikte akkoord ‘een resultaat dat er wezen mag’. De medewerkers van de coöperaties voerden ruim een jaar actie. De voorstellen van Aedes vonden ze volstrekt onvoldoende.

In Groningen de straat op

Begin april gingen bijna zeshonderd werknemers van noordelijke coöperaties in Groningen de straat op.

De bonden wilden verlaging van de werkdruk. Het salarisgebouw dat de werkgevers voorstelden zou er naar de mening van de bonden toe leiden dat de ongelijkheid tussen hoger en lager personeel alleen maar zou toenemen.

Direct na de demonstratie nodigden de werkgevers de bonden uit weer in gesprek te gaan. Die sloegen dat aanbod in eerste instantie af.

Regionale bijeenkomsten

Desalniettemin bereikten bonden en werkgevers op 24 april een resultaat, dat de bonden goed genoeg vinden om aan de achterban voor te leggen. De komende weken zijn er diverse regionale bijeenkomsten waar het resultaat wordt toegelicht.

Een digitale stemronde moet uiteindelijk uitsluitsel geven.

Generatiepact

In het nieuw akoord zijn afspraken gemaakt over het loongebouw en is een generatiepact afgesloten. Volgens Heins komt dat pact erop neer dat mensen ‘gezond naar hun pensioen toe kunnen werken’. Het betekent dat ze minder werken voor 100 procent salaris.

Heins: ,,Ik reken erop dat we eind mei weten waar we aan toe zijn.’’

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.