Zonnepark Woldjersspoor moet dimmen om file elektriciteitsnet te verminderen

Een van de grootste zonneparken van Nederland ligt bij Kolham.

Zonnepark Woldjersspoor in Groningen is een van de parken waar Enexis wil experimenteren met dimmen. Doel is congestie op het net te verminderen.

Samen met Liander en producenten van groene stroom wil Enexis experimenteren met dimmen op zonneparken.

Met dit zogeheten curtailen willen de producenten de teruglever capaciteit van zonneparken tijdens piekmomenten verminderen. Als dit succes oplevert, zouden in de toekomst meer zonne- en windparken op het net aangesloten kunnen worden.

Knelpunten

Het Nederlandse energienet is niet ontworpen voor de energietransitie. Doordat zonne- en windparken in grote hoeveelheden stroom terugleveren aan het net ontstaan knelpunten.

Om alle producenten van groene stroom ruimte op het net te geven, breiden Liander en Enexis Netbeheer hun elektriciteitsnetten de komende jaren voor honderden miljoenen euro’s uit.

Duitsland en België doen het al

Daarnaast werken de netbeheerders aan diverse innovaties en slimme oplossingen om het net efficiënter te gebruiken en meer producenten aan te sluiten.

Het curtailen waarmee Liander en Enexis Netbeheer deze zomer beginnen wordt in Duitsland en België al toegepast.

Op dit moment is het uitgangspunt dat producenten van duurzame energie ook tijdens een piek in de opwek al hun energie kunnen terugleveren aan het net.

Pieken worden afgetopt

De hoogste pieken, op erg zonnige en/of winderige dagen, treden doorgaans slechts een handvol keren per jaar op. Dat betekent dat de capaciteit van het elektriciteitsnet gedurende de rest van het jaar niet volledig wordt gebruikt.

Met curtailment worden deze hoogste pieken afgetopt door de productie van de opwekinstallaties te dimmen. Hierdoor kan het elektriciteitsnet veel efficiënter gebruikt worden.

Door enkele procenten van de jaarlijkse energieproductie op te offeren, kan er naar verwachting tot 30 procent meer capaciteit aan duurzame opwekinstallaties worden aangesloten.


menu