Zuivelreus compenseert melklozing

Zuivelreus compenseert melklozing

FrieslandCampina compenseert zijn melkveehouders die vanwege de ijzeloverlast op 6 januari een volle tank met melk moesten lozen naar de mestput.

FrieslandCampina compenseert zijn melkveehouders die vanwege de ijzeloverlast op 6 januari een volle tank met melk moesten lozen naar de mestput.

Het gaat om een groep van 450 melkveehouders in Noord-Nederland die circa 4,75 miljoen kilo melk lieten lopen.

De compensatie voor de niet-opgehaalde melk wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde melkgeld over januari.

Dat betekent dat boeren een bedrag ontvangen van circa 1,6 miljoen euro.

menu