‘Machtsgreep’ bij ziekenhuizen

Het Scheper Ziekenhuis in Emmen, een van de ziekenhuizen die onder de Treant Zorggroep valt. Foto ANP/Vincent Jannink

Ziekenhuisartsen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal eisen een plek in het bestuur van de overkoepelende Treant Zorggroep. Sinds ze daaronder vallen, na een fusie, is er een conflict tussen de vertegenwoordigers van de artsen en die van personeel en patiënten. Vijf vragen over de situatie.

Waarom krijgen artsen niet een plek in het bestuur?

De ondernemingsraad is tegen uit vrees dat de artsen te veel geld en invloed naar zich toe trekken. Het zou ten koste kunnen gaan van het andere personeel. Nederlandse ziekenhuizen hebben sinds 2015 de macht om te bepalen hoeveel geld is bestemd voor het inkomen van specialisten en hoeveel voor de rest van het ziekenhuis. De specialisten zouden met een plek in de raad in theorie mede over hun eigen inkomen kunnen beslissen.

Wat merken patiënten van het conflict?

Niet direct heel veel. Toch heeft de situatie mogelijk gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken. Het debat tussen de vertegenwoordigers van de artsen en het verzet daartegen van andere geledingen speelt achter de schermen al een jaar. Treant lijdt al die tijd verlies, trekt minder patiënten dan andere ziekenhuizen, de drie ziekenhuizen werken slecht samen en de inspectie heeft vragen over de kwaliteit van zorg. Het lukt sinds de fusie niet goed om de manier van werken in de verschillende ziekenhuizen op elkaar af te stemmen. Patiënten kunnen dit merken. Zo lopen zaken als doorverwijzingen soms stroef. De inspectie zegt dat dit de laatste wel iets beter gaat.

Wat is het verschil tussen artsen in loondienst en vrijgevestigde artsen?

Vrijgevestigde artsen zijn een soort zelfstandig ondernemers, oftewel zzp’ers. Ze zijn verbonden aan een ziekenhuis, maar werken zelfstandig in een eigen ‘praktijk’. Ze draaien als bedrijf hun eigen omzet. Hoe meer patiënten de artsen helpen, hoe meer ze verdienen. Artsen in loondienst staan onder contract van het ziekenhuis. Ze krijgen een vast salaris en hebben geen eigen onderneming.

Volgens de voorstellen die nu in bespreking zijn, gaan alle loondienst-artsen onder een aparte BV vallen die weer onder het gezamenlijke bedrijf van alle artsen valt. En dat laat zich dan door het ziekenhuis ‘inhuren’ om de zorg te verlenen. Bij Treant werken 260 artsen. Een derde daarvan is in loondienst. Twee derde is vrijgevestigd. Bij Treant werkt overigens een veel grotere groep andere medewerkers: 6500 mensen hebben een andere functie dan arts. Van verpleegkundigen tot schoonmakers.

Waarom willen de artsen een plek in de raad van bestuur?

De leiding van Treant pleit ervoor dat de artsen een plek krijgen in de raad van bestuur. Er zouden er twee plaats moeten nemen, vinden ze. De drie aparte ziekenhuizen vechten nu nog te veel voor hun eigen hachje, terwijl er sprake is van een fusie. Als de specialisten zitting zouden nemen, zou er meer oog zijn voor het overstijgende belang. Hun toetreding zou het draagvlak onder de dokters vergroten. Het zou volgens hen goed zijn medisch specialisten medeverantwoordelijk te maken, zodat een daadkrachtiger bestuur ontstaat met meer oog voor het belang van de organisatie.

Is het gebruikelijk dat artsen invloed hebben op het beleid?

Ze hebben in de meeste ziekenhuizen in Nederland wel invloed op de dagelijkse gang van zaken, maar geen zitting in de raad van bestuur. Op meer plekken wordt geprobeerd specialisten in het bestuur te krijgen. Nog nergens is het ook echt doorgevoerd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra