Het is vandaag Allerzielen. Hoe zit het met deze ode aan de overledenen?

Het is vandaag iets minder duister op rooms-katholieke kerkhoven. Het is namelijk Allerzielen. Veel mensen ontsteken een kaars bij het graf van hun overleden dierbare om ze op die manier te herdenken. Maar waarom doen ze dat?

Wat is Allerzielen?

Allerzielen is een rooms-katholieke feestdag. De traditie is ontstaan doordat abt Odilo van de Franse abdij Cluny in de tiende eeuw voorstelde om voor alle gestorven monniken te bidden. Dit gebeurde op 2 november. De dag na Allerheiligen , waarop alle rooms-katholieke heiligen worden herdacht.

Enkele eeuwen later werd Allerzielen in de gehele katholieke kerk ingevoerd. Waarschijnlijk speelde de pestepidemie een belangrijke rol, omdat in die tijd ontelbaar veel mensen om het leven kwamen.

Hun lichamen kwamen in massagraven terecht. Vaak zonder afscheid. Op Allerzielen werden zij alsnog in het gebed van de kerk meegenomen. Er wordt dan gebeden voor de zielen van overledenen die nog in het vagevuur zijn. Oftewel: zielen die nog boete moeten doen, voordat ze naar de hemel kunnen.

Wat hebben Allerzielen, Allerheiligen en Halloween met elkaar te maken?

Traditioneel bereiden kerkgangers de feestdagen voor op de avond voor Allerheiligen. Dat wordt Allerheiligenavond genoemd.

In het Engels heet het All Hallows evening . Beter bekend als Halloween . Maar tegenwoordig heeft het horrorfeest niets meer te maken met de kerkelijke festiviteiten.

Waar wordt de feestdag gevierd?

Allerzielen wordt het meest gevierd in Frankrijk, Italië, België, Spanje, Portugal en geheel Latijns-Amerika. Traditioneel katholieke landen. Maar langzamerhand wint het feest in steeds meer landen aan populariteit.

Wat zijn de rituelen?

Er zijn talrijke rituelen. In Mexico is De Dag van de Doden een meerdaags feest dat op het kerkhof 'met de doden' gevierd wordt en met spectaculaire optochten.

In Europa gaat het er meer ingetogen aan toe. De namen van parochianen die na de Allerzielen van het voorgaande jaar zijn overleden, worden traditiegetrouw op een houten kruisje geschreven.

Tijdens een speciale mis op de eerstvolgende Allerzielen krijgen nabestaanden dat kruisje mee naar huis. Verder worden begraafplaatsen schoongemaakt en versierd met - meestal witte - bloemen. Op de dag zelf brengen veel mensen een bezoek aan het graf van een dierbare die is overleden.

Het is gebruikelijk om dan een kaars aan te steken. Volgens de oeroude verhalen keren de doden tijdens Allerzielen tijdelijk terug. En de brandende kaarsen moeten ze dan de weg wijzen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra
menu