Volgens het kabinet is een 'coronaverlof'-regeling onuitvoerbaar.

Coronaverlof ouders van de baan. Volgens het kabinet is de compensatie naar werkgevers onuitvoerbaar

Volgens het kabinet is een 'coronaverlof'-regeling onuitvoerbaar. Foto: ANP

Er komt voorlopig geen regeling voor extra coronaverlof voor ouders die vanwege thuiszittende kinderen niet volledig kunnen werken. Vakbonden en werkgevers drongen daar sterk op aan, maar het kabinet noemt het op korte termijn niet haalbaar. Onbegrijpelijk, vindt vakbond FNV.

De scholensluiting leidt tot veel spanningen op de werkvloer en lastige thuissituaties. Het kabinet begrijpt dat het veel vraagt van mensen, zo schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. „In de eerste plaats is het aan werkgevers en werknemers om daar samen een oplossing voor te vinden, door bijvoorbeeld flexibele werkroosters te maken, speciaal verlof in te stellen of gebruik te maken van vakantie en compensatiedagen. Maar we beseffen dat die oplossingen ook vaak extra kosten met zich meebrengen.”

Zo moeten werkgevers een minder productieve werknemer gewoon doorbetalen of zullen werknemers vakantiedagen of een deel van hun inkomen moeten inleveren.

Compensatie onuitvoerbaar

Er zijn dan ook gesprekken gevoerd met de sociale partners over extra coronaverlof voor ouders, maar dat is op niks uitgelopen. Gerichte compensatie zou onuitvoerbaar zijn omdat uitvoeringsorganisaties geen capaciteit meer hebben om maatwerk te bieden. Generieke compensatie, alle werkgevers geld overmaken, kost volgens het kabinet te veel voor een relatief klein effect.

Vakbond FNV had een regeling eerder nog ’bittere noodzaak’ genoemd. „Werkende ouders lopen op hun tandvlees”, zegt bestuurder Judy Hoffer. „Onbegrijpelijk dat deze groep na onze herhaaldelijke oproepen nog steeds volledig buiten het vizier van het kabinet valt. Hoeveel mensen moeten omvallen door druk, spanning en stress voordat er aanvullende maatregelen komen?”

Niet genoeg

Werkgeversorganisatie AWVN ziet dat veel werkgevers hun medewerkers al tegemoet komen, maar zegt dat het niet altijd genoeg is. „De mogelijkheden van werkgevers en de flexibiliteit van werknemers zijn niet oneindig. Zeker organisaties die al in crisis verkeren, ondervinden grote problemen door beperkte inzetbaarheid van hun personeel, terwijl salarissen wel moeten worden doorbetaald. Extra verlof zou dan ook onderdeel moeten zijn van een volgend steunpakket van de overheid waarover nu met het demissionaire kabinet wordt gesproken.”

Het kabinet zegt wel te zullen blijven nadenken over extra steun. „Het kabinet erkent de ernst van de problematiek en blijft kijken naar mogelijkheden om werkende ouders en hun werkgevers tegemoet te komen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra
Coronavirus
menu