Dankzij Gele Geldmaat straks weer pinnen in eigen dorp?

Artist Impression van een gele Geldmaat.

ABN AMRO, Rabobank en ING gaan gezamenlijk verspreid over het land knalgele geldautomaten plaatsen. Een kans voor kleine dorpen om een geldautomaat te behouden of terug te krijgen.

De drie banken hebben afgesproken dat de huidige oranje, groene en gele apparaten vanaf 1 januari worden vervangen door gele pinautomaten, die de naam Geldmaat krijgen. De banken bekijken opnieuw hoe de automaten het beste over het land verspreid kunnen worden.

Vanaf begin 2019 dragen ze hun flappentappen geleidelijk over aan Geld Service Nederland (GSN), die de geldautomaten nu al voor hen beheert. Eind 2020 moeten alle ABN AMRO-, Rabobank- en ING-automaten zijn vervangen door gele Geldmaten.

Evenwichtiger verspreiding

Directeur Geert Eikelboom van Geldservice Nederland:  ,,In winkels wordt steeds vaker digitaal betaald. Er blijft echter ook behoefte om contant geld op te nemen of te storten. Daarom werken we met de banken samen aan een gezamenlijk geldautomatennetwerk waarmee we de automaten evenwichtiger over Nederland verspreiden.''

,,Zo zie je nu soms in een winkelgebied vijf automaten van de drie verschillende banken vlakbij elkaar staan. Op basis van het aantal transacties en bezoekers in het gebied kunnen bijvoorbeeld twee automaten ook voldoende zijn. Op veel van dit soort locaties gaan we het netwerk aanpassen. De Geldmaat-automaten werken door de nieuwe software straks allemaal hetzelfde.”

Dorpen met middenstand

De banken beloven dat ze gaan overleggen met belangenorganisaties zoals ouderenbonden en het MKB om te kijken wat de beste locaties zijn.

Dat biedt perspectieven voor dorpen waar geldautomaten zijn weggehaald of dreigen te worden verwijderd. ,,We maken ons er sterk voor dat de geldautomaten blijven in de dorpen waar ook middenstand is'', zegt bestuurssecretaris Koos Mirck van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (KVKK) in Assen. ,,Als mensen toch al naar een ander dorp moeten om hun geld uit te geven, is het niet erg dat ze ook daar het geld moeten ophalen. Wat dat betreft moeten we niet al te dramatisch doen.''

,,Maar het is wel belangrijk dat contant geld beschikbaar blijft, ook al wordt steeds meer betalingsverkeer met de pin gedaan. De banken hebben ook gezegd dat de bereikbaarheidscriteria geldig blijven. Maar een straal van 5 kilometer zegt op het platteland niet zoveel, je kunt beter in reistijd rekenen.''

Doodsteek

Mirck vertegenwoordigt de kleine kernen in een klankbordgroep van de banken, waarin bijvoorbeeld ook het Midden- en Klein Bedrijf zitting heeft. ,,Deze week komen we weer bij elkaar om over de nieuwe Geldmaten te overleggen. Het is al heel wat waard dat de banken meer gaan samenwerken, in plaats van dat ze al hun verschillende automaten vlak bij elkaar zetten. Dat betekent dat er geldautomaten gaan verdwijnen, maar we hopen dat er ook automaten bij komen. Want als dorpen met middenstand een automaat kwijt raken, is dat de doodsteek voor het dorp.''

De afgelopen jaren sloten de drie grote banken op veel plekken pinautomaten. Niet alleen doordat minder mensen minder gebruik maken van de automaten, maar ook vanwege de veiligheid (plofkraken).

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra